Joustava hoitoraha

Voit saada Kelasta joustavaa hoitorahaa, kun teet töitä korkeintaan 30 tuntia viikossa ja hoidat lopun aikaa alle 3-vuotiasta lastasi.

Joustavan hoitorahan määrä lasketaan työajan perusteella. Joustavasta hoitorahasta maksetaan veroa.

Voit saada joustavaa hoitorahaa kerrallaan vain yhdestä lapsesta.

Kuka voi saada

 • Alle 3-vuotiaan lapsen vanhempi tai muu virallinen huoltaja.
 • Kumpikin vanhempi yhtä aikaa, jos he hoitavat lasta eri aikoina (esim. toinen maanantaisin ja toinen perjantaisin tai toinen aamupäivisin ja toinen iltapäivisin).
 • Myös vanhempi, joka ei asu lapsen kanssa samassa taloudessa.

Joustavan hoitorahan edellytys on, että

 • teet töitä viikoittain keskimäärin enintään 30 tuntia viikossa tai enintään 80 % normaalista kokopäivätyön työajasta. Tuen saamiseksi riittää, että toinen ehdoista täyttyy.
 • olet työ- tai virkasuhteessa.
 • olet yrittäjä, jolla on voimassa oleva YEL- tai MYEL-vakuutus.

Joustavaa hoitorahaa voi saada samanaikaisesti esimerkiksi yksityisen hoidon tuen kanssa tai jos lapsi on kunnallisessa varhaiskasvatuksessa.

Et voi saada joustavaa hoitorahaa, jos

 • saat vanhempainpäivärahaa samaan aikaan
 • saat kotihoidon tukea siksi, että on itse lapsen pääasiallinen hoitaja
 • saat osittaista hoitorahaa jostakin perheen lapsesta
 • teet yksittäisiä työkeikkoja olematta jatkuvassa työsuhteessa
 • sairastut ja sairauslomasi kestää yli 4 viikkoa. Oikeus joustavaan hoitorahaan päättyy työkyvyttömyyden alkamiseen.

Toinen vanhempi voi saada tukea jo lapsen syntymästä alkaen, jos muut edellytykset joustavan hoitorahan myöntämiselle täyttyvät.

Monimuotoiset perheet

Kuinka pitkään joustavaa hoitorahaa?

Voit saada joustavaa hoitorahaa, kunnes lapsi täyttää 3 vuotta. Joustavaa hoitorahaa ei myönnetä kuukautta lyhyemmälle ajalle. Tukijakson ei tarvitse alkaa kalenterikuukauden alusta.

Joustavan hoitorahan voi saada alle kuukaudeksi myös, jos joustavaa hoitorahaa ja muita lastenhoidon tukia on myönnetty yhteensä vähintään kuukaudeksi.

1.8.2022 alkaen perhe voi saada joustavaa hoitorahaa vain vähintään kuukauden mittaiselta yhtäjaksoiselta ajalta. Kuukautta lyhyempiä tukijaksoja ei siis enää lasketa yhteen.

Sovi työnantajasi kanssa työajasta. Enintään 30 tunnin keskimääräinen viikoittainen työaika voi jatkua myös sen jälkeen, kun lapsi on täyttänyt 3 vuotta, mutta vanhempi ei saa enää joustavaa hoitorahaa.

Ensimmäisellä ja toisella luokalla olevan lapsen vanhempi voi saada osittaista hoitorahaa, jos hänen työaikansa on enintään 30 tuntia viikossa lapsen hoidon vuoksi.

Lue lisää