Tutkimuksen eettinen ennakkoarviointi

Kelan tutkimusorganisaatio on sitoutunut noudattamaan opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) laatimaa ohjeistusta (pdf) ihmiseen kohdistuvasta tutkimuksesta ja sen eettisestä ennakkoarvioinnista. Kelan tutkimuseettisen toimikunnan tehtävänä on pyynnöstä arvioida ihmiseen kohdistuvien tutkimushankkeiden eettisyyttä sekä antaa niistä lausuntoja. Toimikunta ei arvioi lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain (488/1999) soveltamisalaan kuuluvia tutkimushankkeita. Toimikunnalla ei ole lakisääteistä asemaa, eikä toimikunnan tehtäviin ei kuulu varsinaisen luvan myöntäminen tutkimuksen tekemiseen.

Milloin haetaan lausuntoa Kelan tutkimuseettiseltä toimikunnalta?

Tutkijan tulee perehtyä TENKin laatimiin ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettisiin periaatteisiin (pdf), arvioida suunnitellun tutkimuksensa eettisen ennakkoarvioinnin tarve, ja pyytää tarvittaessa lausuntoa eettiseltä toimikunnalta. Jos tutkimushankkeeseen sisältyy erillisiä osahankkeita, tulee eettinen ennakkoarvio pyytää kullekin osahankkeelle erikseen.

Tutkija voi pyytää eettisen toimikunnan lausuntoa myös silloin, kun tutkimuksen rahoittaja tai yhteistyökumppani sitä edellyttää tai tutkimustuloksia on suunniteltu julkaistavan eettistä ennakkoarviointia edellyttävässä tiedelehdessä. Toimikunta voi käsitellä myös tutkimusprosessin aikana ilmeneviä erityisiä eettisiä ongelmia.

Milloin Kelan tutkimuseettisen toimikunnan lausuntoa ei tarvita?

Kelan tutkimuseettisen toimikunnan eettistä lausuntoa ei yleensä tarvita, kun

 • tutkimuksessa käytetään pelkästään rekisteritietoa eivätkä muut syyt sitä edellytä
 • tutkimushanke on käsitelty jossakin muussa eettisessä toimielimessä eikä mikään taho erikseen edellytä käsittelyä myös Kelan tutkimuseettisessä toimikunnassa
 • kun kyseessä on perustutkinnon opinnäytetyö eivätkä muut erityiset syyt sitä edellytä (esim. Kela tietojen luovuttajana. Tällöin opinnäytetyön tekijä hakee lausuntoa yhdessä ohjaajansa kanssa).

Kelan tutkimuseettisen toimikunnan kokoonpano ja kokouspäivät

Toimikunnan kokoonpano 1.8.2019-31.12.2021.

 • puheenjohtaja, ylilääkäri Riitta Luoto, Kela
 • tietosuojavastaava Raila Brummer, Kela
 • erikoistutkija Saija Karinkanta, Kela
 • tutkimuspäällikkö Minna-Liisa Luoma, THL
 • varapuheenjohtaja, erikoistutkija Miia Saarikallio-Torp, Kela
 • tutkimuspäällikkö Mikael Sallinen, TTL
 • erikoistutkija Ella Sihvonen, Kela
 • erikoistutkija Helena Siipi, Turun yliopisto
 • erikoistutkija Päivi Tillman, Kela
 • asiantuntijasihteeri, tutkija Anna-Kaisa Tuovinen, Kela
Kokouspäivät, syksy 2021 Lausuntopyynnön toimittamispäivä (klo 16 mennessä)
 
31.8. 17.8.
28.9. 14.9.
26.10. 12.10.
30.11. 16.11.
14.12. 30.11.

Ohjeet lausuntopyynnön tekijälle

Yksityiskohtaiset ohjeet lausuntopyynnön laatimiselle ja toimittamiselle löytyvät tästä ohjeesta (pdf).

Lausuntopyynnön jättäminen

Lausuntopyyntö liitteineen toimitetaan yhtenä pdf-tiedostona sähköpostilla viimeistään 2 viikkoa ennen toimikunnan kokousta sähköpostiosoitteeseen: kirjaamo@kela.fi

Toimikunta voi ottaa käsiteltäväkseen vain määräaikaan mennessä saapuneet kirjalliset lausuntopyynnöt.

Lisätietoja: kela.tutkimuseettinen.tmk@kela.fi