Korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksun perintä

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) palveluihin oikeutetut ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijat maksavat terveydenhoitomaksun Kelalle. Korkeakouluopiskelijat maksoivat terveydenhoitomaksun Kelalle ensimmäisen kerran kevätlukukaudelta 2021.

Terveydenhoitomaksun perintä

Jos et maksa terveydenhoitomaksua eräpäivään mennessä, terveydenhoitomaksu siirtyy Kelan perintäkeskuksen perittäväksi ja siihen lisätään kiinteä viivästymismaksu.

Eräpäivät määräytyvät sen mukaan, milloin olet ilmoittautunut läsnä olevaksi.

Kevätlukukauden eräpäivä on 31.1., jos olet siihen mennessä ilmoittautunut läsnä olevaksi.

 • Jos ilmoittaudut läsnä olevaksi tämän jälkeen eli 1.2.–31.7., maksun eräpäivä on 31.7.

Syyslukukauden eräpäivä on 30.9., jos olet siihen mennessä ilmoittautunut läsnä olevaksi.

 • Jos ilmoittaudut läsnä olevaksi tämän jälkeen eli 1.10.–31.12., maksun eräpäivä on 31.12.

Miten perintä etenee

 1. Maksumuistutus
  • Kela lähettää sinulle yhden maksumuistutuksen terveydenhoitomaksun maksamisesta.
 2. Kuittaus
  • Jos et maksa terveydenhoitomaksua, kun olet saanut maksumuistutuksen, Kela voi kuitata eli vähentää terveydenhoitomaksun ja viivästymismaksun ilman suostumustasi sinulle maksettavasta opintorahasta. Maksu voidaan kuitata myös muusta Kelan maksamasta etuudesta, jos pyydät niin.
  • Kuittaaminen ei ole aina mahdollista, vaikka sinulle maksettaisiin opintorahaa. Sen vuoksi suosittelemme maksun maksamista omaehtoisesti.
 3. Ulosotto
  • Jos et maksa maksua eikä sitä saada kuitattua opintorahasta, terveydenhoitomaksun perintä siirretään ulosottoon.

Erimielisyys maksuvelvollisuudesta

Jos olet eri mieltä maksuvelvollisuudestasi, voit pyytää Kelalta valituskelpoisen maksuunpanopäätöksen terveydenhoitomaksun maksamisesta. Lue ohjeet maksuunpanopäätöksen pyytämisestä sivulta Näin maksat korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksun kohdasta Maksuunpanopäätöksen pyytäminen.

Kun olet saanut maksuunpanopäätöksen, voit hakea siihen muutosta tekemällä oikaisuvaatimuksen Kelalle. Lue ohjeet muutoksenhausta sivulta Näin haet muutosta korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksun maksuunpanopäätökseen.

Lue lisää