Koronakriisin vaikutukset etuushakemuksiin ja etuuksien saajiin

Koronamittarit-sivustolta päivittyvää tietoa koronakriisin vaikutuksista

Kelan tietopalveluiden tutkijat ja tilastoasiantuntijat ovat koonneet päivittyvän tilanneseurannan koronatilanteen vaikutuksista Kelan etuuksien hakemus- ja saajamääriin ja Kelan palveluihin. 

Tällä hetkellä tietoa on saatavilla

  • työttömyysturvan, yrittäjien työmarkkinatuen, yleisen asumistuen, perustoimeentulotuen sekä sairaus- ja tartuntatautipäivärahan hakemusten ja saajien määristä
  • Kelan korvaamista lääkkeistä, koronavirustutkimuksista ja taksimatkoista sekä
  • Kelan asiakaspalvelun saatavuudesta ja verkkohakemusten osuudesta. 

Käytetty aineisto on peräisin Kelan asiakas- ja etuusjärjestelmiin kertyvistä rekisteritiedoista.

Kuvioiden tiedot päivittyvät automaattisesti joka arkipäivä, jos edellispäivän tiedot ovat saatavilla. Tilannekatsaus tapahtuneista muutoksista julkaistaan kuukausittain, yleensä joka kuukauden toinen tiistai.

Tutustu Koronamittarit-sivustoon

Koronakriisi vaikuttaa hakemusten määrään

Koronaviruksesta johtuvan poikkeustilanteen vuoksi joitakin Kelan etuuksia haetaan aiempaa enemmän. Hakemusten määrä merkittävimmissä toimeentuloa tukevissa etuuksissa on kasvanut.

Viikoittain julkaistavassa infograafissa on kuvattu Kelaan saapuneiden hakemusten määrä tietyissä etuuksissa. Kuvassa näkyvät myös avoinna olevat eli vielä ratkaisemattomat hakemukset. Lukuja voi tarkastella viikkokohtaisesti.

Käytetty aineisto on peräisin etuustyön hallintajärjestelmästä.

Kuvio päivitetään ja julkaistaan joka maanantai sekä suomeksi että ruotsiksi.

Saapuneet ja avoimet hakemukset viikoilla 43–47/2021 (infogram.com)

Toimeentulotuen hakemusten määrässä tulee huomioida se, että hakemuksia saapuu suhteellisesti eniten kuunvaihteessa. Kela maksoi perustoimeentulotukea 288 329 kotitaloudelle vuonna 2020. Päätös voidaan tehdä kerralla useamman kuukauden ajaksi.

Sairauspäiväraha korvaa alle vuoden kestävän työkyvyttömyyden aiheuttamaa ansionmenetystä. Sairauspäivärahaa maksettiin 294 568 henkilölle vuonna 2020. Sairauspäivärahahakemuksiin sisältyvät myös tartuntatautipäivärahahakemukset.

Tartuntatautipäiväraha korvaa ansionmenetystä, jos henkilö on määrätty olemaan poissa työstä, karanteeniin tai eristykseen tartuntataudin leviämisen estämiseksi.

Pienituloinen ruokakunta voi saada yleistä asumistukea asumismenojensa vähentämiseksi. Kuvassa esitetyt hakemusmäärät sisältävät yleisen asumistuen uudet hakemukset sekä tarkistushakemukset. Yleistä asumistukea saavia ruokakuntia oli vuoden 2020 lopussa 402 559 kpl.

Palkansaajan ja yrittäjän työttömyysturvaan on tullut määräaikaisia muutoksia koronaepidemian aiheuttaman poikkeuksellisen talous- ja työllisyystilanteen vuoksi, mikä on kasvattanut hakemusten määrää.

Tässä kuvassa työttömyysturvan tiedot sisältävät pääasiassa uusia hakemuksia. Yrittäjät ovat voineet hakea väliaikaista työmarkkinatukea 16.4.2020 alkaen. Kela maksoi työttömyysturvaetuuksia 411 823 henkilölle vuonna 2019.

Kela maksaa työttömälle tai lomautetulle peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea. Kela ei maksa ansiopäivärahaa, vaan sitä haetaan työttömyyskassasta sen jäsenille.

Sovellus lääkekulutuksen seurantaan

Uuden sovelluksen avulla voi seurata korvattavien reseptilääkkeiden kulutusta.

Sovelluksen avulla nähdään esimerkiksi, että koronakriisin aiheuttama lääkkeiden hamstraus on ollut suurimmillaan viikolla 12. Erityisesti hengityselinsairauksien hoitoon tarkoitettuja valmisteita on ostettu koronavirusepidemian aikaan tavallista suurempia määriä.

Vertailutietona esitetään vastaava tieto samalta ajanjaksolta vuodelta 2019. Tiedot perustuvat apteekkien päivittäin Kelaan toimittamiin ostotietoihin.

Aineisto päivittyy kerran viikossa keskiviikkoaamuisin. Kehitämme sovellusta sen käyttökokemusten karttuessa.

Tutustu Reseptilääkkeiden ostot -sovellukseen

Tiedotteet

Tilastot

Tutkimusblogi

Yhteystiedot

  • tutkimuspäällikkö Signe Jauhiainen (toimeentulo), Twitter: @SigneJauhiainen
  • erikoistutkija Heini Kari (lääkkeet), Twitter: @HeiniKari
  • tilastoasiantuntija Sami Tuori

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@kela.fi