Lääkkeen korvattavuus

Sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva Lääkkeiden hintalautakunta (Hila) päättää lääkkeen korvattavuudesta.

Hila vahvistaa

Hinta ja korvattavuus

Katso lääkkeen hinta ja korvattavuus

Lääkehaku
 • lääkkeen perus- tai erityiskorvattavuuden ja kohtuullisen tukkuhinnan
  • Erityiskorvattavuus voidaan vahvistaa vain valtioneuvoston asetuksessa (1149/2016) mainittujen sairauksien hoidossa käytettäville lääkkeille.
 • kliinisen ravintovalmisteen korvattavuuden ja kohtuullisen tukkuhinnan
  • Korvattavuus voidaan vahvistaa vain valtioneuvoston asetuksessa (27/2013) mainittujen sairauksien hoidossa käytettäville valmisteille.
 • perusvoiteen peruskorvattavuuden ja kohtuullisen tukkuhinnan.

Lääkkeen korvattavuus voidaan vahvistaa vain valmisteyhteenvedossa mainittuihin käyttöaiheisiin. Hila voi myös rajoittaa lääkkeen korvattavuuden koskemaan vain sairauden tiettyä muotoa tai osaa valmisteyhteenvedossa mainituista käyttöaiheista.

Kela vastaa Hilan korvattavuuspäätösten toteuttamisesta.

Miksi en saa lääkkeestäni korvausta?

Korvattavuuden vahvistamista hakee yleensä lääkeyritys. Jos korvattavuutta ei ole vahvistettu, asiakas maksaa lääkkeen kokonaan itse.

Et saa korvausta, jos

 • lääkeyritys ei ole hakenut valmisteelle korvattavuutta
 • lääkeyritys ei ole hakenut korvattavuudelle jatkoa (Hilan päätös on voimassa määräajan)
 • Hila on hylännyt lääkeyrityksen hakemuksen
 • lääkeyritys on siirtänyt valmisteen pois korvausjärjestelmästä.

Jos kyse on erityisluvallisesta lääkkeestä, korvattavuuden hakijana voi olla myös valmistaja, maahantuoja, lääketukkukauppa, asiakas tai apteekki asiakkaan puolesta.

Hintalautakunta tiedottaa korvattavuuspäätöksistä

Hila julkaisee kuukausittain seuraavat luettelot:

Lue lisää