Lastenhoidon tuet

Lastenhoidon tukiin muutoksia 1.8.2022

Lastenhoidon tukien jaksojen pituuteen ja kotihoidon tuen alkamisajankohtaan on tullut muutoksia. Katso tarkemmat tiedot tukien sivuilta.

Vanhempainvapaan jälkeen voit järjestää lapsen hoidon eri tavoin. Lapsi voi mennä kunnalliseen tai yksityiseen varhaiskasvatukseen tai lasta voidaan hoitaa kotona.

Kelan maksamia lastenhoidon tukia ovat

  • kotihoidon tuki
  • yksityisen hoidon tuki
  • joustava hoitoraha
  • osittainen hoitoraha.

Voit saada kotihoidon tukea tai yksityisen hoidon tukea, jos lapsi ei ole kunnallisessa varhaiskasvatuksessa. Joustavaa tai osittaista hoitorahaa voit saada, jos työaikasi on enintään 30 tuntia viikossa ja etuuden muut edellytykset täyttyvät.

Lastenhoidon tukia ei makseta kuukautta lyhyemmältä ajalta. Tukijakson ei tarvitse alkaa kalenterikuukauden alusta. Vähimmäisaikaan lasketaan mukaan molempien vanhempien lastenhoidon tuen tukijaksot.

Vähimmäisaika täyttyy myös silloin, kun kotihoidontuki jatkuu isyysrahakauden jälkeen niin, että kotihoidon tukien jaksot kestävät yhteensä vähintään kuukauden.

Voit arvioida lastenhoidon tukien ajan laskurilla, miltä ajanjaksolta voit saada kotihoidon tukea tai yksityisen hoidon tukea. Käytä laskuria, jos lapsen laskettu syntymäaika on 4.9.2022 tai sen jälkeen.

1.8.2022 alkaen lastenhoidon tukien jakson täytyy olla aina vähintään kuukauden mittainen. Jos jaksojen välissä on katkos, pitää kunkin jakson olla kuitenkin vähintään kuukauden mittainen. Kuukautta lyhyempiä tukijaksoja ei lasketa enää yhteen. Tukien saaja voi olla eri jaksoilla kumpi vain vanhemmista. 

Hoitovapaa työssä käyvälle vanhemmalle

Sovi hoitovapaalle jäämisestä työnantajasi kanssa. Ilmoita vapaasta työnantajallesi viimeistään 2 kuukautta ennen sen alkamista.

Voit pitää hoitovapaasi yhdessä tai kahdessa osassa (jokaista lasta kohti). Vapaan täytyy kestää vähintään kuukausi kerrallaan. Hoitovapaata voi pitää useammassakin jaksossa, jos sovitte niin työnantajasi kanssa.

Saat tietoa hoitovapaasta myös työnantajaltasi, työehtosopimuksesta ja ammattiliitostasi.

Lue lisää