Hoitopaikka

Saat yleensä korvausta vakinaisesta osoitteestasi lähimpään yksityisen tai julkisen terveydenhuollon hoitopaikkaan tehdystä matkasta.

Jos menet Kelan järjestämään kuntoutukseen, Kela korvaa matkakulut yleensä sinne, missä kuntoutus järjestetään. Matkakulujen korvaamiseen liittyvät asiat selvitetään kuntoutuksen hakemisen yhteydessä. Jos kuntoutuksen matkakulujen korvaamiseen liittyy rajoitteita, se kerrotaan sinulle kuntoutuspäätöksessä.

Palveluseteli ja terveydenhuollon valinnan vapaus

Jos olet saanut kunnan tai sairaanhoitopiirin palvelusetelin tai valinnut hoitopaikan valinnanvapauden perusteella, saat perusterveydenhuoltoon tehdystä matkasta korvausta enintään niiden kustannusten mukaan, jotka aiheutuisivat vakinaisesta kotiosoitteestasi tehdystä matkasta oman kunnan pääterveysasemalle. Pääterveysasema on se  terveysasema, josta on saatavilla kunnan laajimmat terveydenhuollon palvelut.

Erikoissairaanhoitoon tehty matka korvataan enintään niiden kustannusten mukaan, jotka aiheutuisivat  vakinaisesta kotiosoitteestasi tehdystä matkasta lähimpään yliopistosairaalaan.

Matka yksityisen terveydenhuollon hoitopaikkaan korvataan samoin kuin julkiseen terveydenhuoltoon tehty matka silloin, kun siellä annettu hoito tai tutkimus oikeuttaa Kela-korvaukseen.

Korkeakouluopiskelijoiden matkat opiskeluterveydenhuoltoon

Kela korvaa korkeakouluopiskelijoiden matkoja opiskeluterveydenhuoltoon. Korkeakouluopiskelijat käyttävät Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) palveluja ja voivat saada näistä perusterveydenhuollon matkoista korvausta.

Matkat korvataan enintään niiden kustannusten mukaan, jotka aiheutuisivat opiskelijan kotiosoitteesta tehdystä matkasta lähimpään YTHS:n toimipisteeseen, josta opiskelijan tarvitsema hoito on saatavilla.  Matka voidaan korvata myös muuhun YTHS:n toimipisteeseen, jos terveydenhuollon ammattihenkilö arvioi, että sieltä saatava hoito on opiskelijalle tarpeen.  

Lue lisää