Matkakorvaukset

Voit saada Kelasta matkakorvausta, kun matkustat julkiseen tai yksityiseen terveydenhuoltoon ja matkan syy on

 • sairaus
 • raskaus
 • synnytys
 • koronarokotuksen saaminen
 • kuntoutus ja sinulla on Kelan tai julkisen terveydenhuollon kuntoutuspäätös.

Kelan ammatillisen kuntoutuksen koulutuspäätöksen mukaisia päivittäisiä matkoja ei korvata.

Matkat koronarokotukseen ja koronavirustutkimukseen

Saat korvausta 27.3.2021-31.12.2022 koronarokotukseen tai koronavirustutkimukseen tehtyjen matkojen kustannuksista. 

Mitä Kela korvaa?

Saat matkakorvausta

 • vakinaista kotiosoitetta lähimpään terveydenhuoltoon
 • halvimman matkustustavan mukaan
 • omavastuun ylittävistä kuluista.

Halvin matkustustapa on yleensä julkinen kulkuneuvo kuten linja-auto tai juna. Jos et voi käyttää julkista liikennettä terveydentilasi tai puutteellisten liikenneolosuhteiden vuoksi, voit saada korvausta esimerkiksi oman auton tai taksin käytöstä. Lue lisää eri kulkuneuvojen käytöstä ja matkakorvauksista.

Maksat jokaisesta matkasta enintään 25 euron omavastuun. Yhteensä omavastuu on enintään 300 euroa vuodessa (ns. matkakatto). Kun se ylittyy, sinun ei tarvitse maksaa omavastuuta loppuvuoden matkoista.

Joissakin tapauksissa voit saada matkakorvausta myös saattajan matkakuluista ja yöpymisrahaa omista yöpymiskustannuksistasi.

Tarvittaessa Kela käyttää etuuksien perusteena olevien matkojen mittaamiseen internetin reittihakupalveluja.

Kela ei korvaa esimerkiksi seuraavia matkoja

 • ennaltaehkäisevään hoitoon tehdyt matkat, esimerkiksi rokotus-, seulonta- ja terveystarkastusmatkat
 • pelkkä hoitotarvikkeen hakeminen
 • erikseen apteekkiin tehdyt matkat
 • apuvälineen tai näytteen kuljettaminen ilman asiakasta
 • päivittäiset koulumatkat Kelan myöntämään kuntoutukseen
 • julkisessa laitoshoidossa olevien potilaiden matkat
 • vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaiset matkat
 • kouluterveydenhuoltoon ja -tapaturmaan liittyvät matkat
 • kehitysvammalain mukaiset matkat (esim. kehitysvammalaitosten neuvoloihin).