Osittainen hoitoraha

Voit saada osittaista hoitorahaa, kun teet töitä enintään 30 tuntia viikossa lapsen hoidon vuoksi. Osittaista hoitorahaa maksetaan 1. ja 2. luokalla olevan lapsen vanhemmalle.

Osittaisen hoitovapaan myöntää työnantaja, joten sovi vapaasta työnantajasi kanssa. Ilmoita vapaasta työnantajallesi viimeistään 2 kuukautta ennen sen alkamista.

Kenelle osittaista hoitorahaa?

Osittaista hoitorahaa maksetaan 1. ja 2. luokalla olevan lapsen vanhemmalle. Jos lapsi kuuluu pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin, osittaista hoitorahaa voidaan maksaa myös esiopetusvuodelta sekä 3. luokan ajan. 

Osittaisen hoitorahan edellytyksenä on, että

  • keskimääräinen viikoittainen työaikasi on lapsen hoidon vuoksi enintään 30 tuntia viikossa. Käytännössä tämä voi tarkoittaa esimerkiksi enintään 6-tuntista työpäivää tai noin 4-päiväistä työviikkoa.
  • olet työ- tai virkasuhteessa
  • sinulla on voimassa oleva YEL- tai MYEL-vakuutus.

Molemmat vanhemmat voivat saada osittaista hoitorahaa yhtä aikaa, kunhan he hoitavat lasta eri aikoina. Osittaista hoitorahaa voi saada myös ns. etävanhempi eli vanhempi, joka ei asu lasten kanssa samassa taloudessa.

Muiden tukien vaikutus

Osittaista hoitorahaa voi saada samanaikaisesti esimerkiksi yksityisen hoidon tuen kanssa tai jos lapsi on kunnallisessa varhaiskasvatuksessa.

Et voi saada osittaista hoitorahaa, jos

  • sairastut ja sairauslomasi kestää yli 4 viikkoa. Oikeus joustavaan hoitorahaan päättyy työkyvyttömyyden alkamiseen.
  • saat kotihoidon tukea ja hoidat lasta itse
  • saat vanhempainpäivärahaa samaan aikaan
  • saat joustavaa hoitorahaa (toinen vanhemmista voi saada toisesta lapsesta joustavaa hoitorahaa)
  • olet ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi
  • opiskelet päätoimisesti
  • olet vuorotteluvapaalla.

Lue lisää