Osittainen vanhempainraha

Vanhempainpäivärahat uudistuivat – oletko oikealla sivulla?

Tämä sivu koskee perhettäsi, jos

 • lapsen laskettu aika on ennen 4.9.2022
 • adoptiolapsi otettiin hoitoon 30.7.2022 tai sitä ennen.

Tutustu vanhempainpäivärahoihin, jos lapsen laskettu aika on 4.9.2022 tai sen jälkeen.

Isä ja äiti voivat pitää osittaisen vanhempainvapaan samaan aikaan, jolloin molemmat saavat Kelasta osittaista vanhempainrahaa. Edellytyksenä on, että molemmat vanhemmat tekevät työnantajiensa kanssa sopimuksen osa-aikatyöstä vanhempainrahakaudella vähintään yhtäjaksoiseksi 2 kuukaudeksi kerrallaan.

Kuka voi hakea

Osittaisen vanhempainvapaan saaminen edellyttää, että vanhemmat lyhentävät työaikaansa niin, että työaika ja palkka ovat 40–60 % kokoaikaisesta työajasta ja palkasta. Myös yrittäjä voi jäädä osittaiselle vanhempainvapaalle, kun hän vähentää työaikaansa ja palkkaansa vastaavalla tavalla.

Oikeus osittaiseen vanhempainrahaan on myös adoptiovanhemmilla ja rekisteröidyssä parisuhteessa elävillä. Yksinhuoltaja tai opiskelija ei voi saada osittaista vanhempainrahaa.

Hae osittaista vanhempainrahaa OmaKelassa

Lähetä hakemus ja liitteet OmaKelassa. Selkeä puhelimella otettu kuva käy liitteeksi.

Hae etuutta

Ehtona on myös se, että olet ollut oikeutettu Suomen sosiaaliturvaan vähintään 180 päivää juuri ennen lapsen laskettua syntymäaikaa. Vakuutusaikaan voidaan laskea mukaan vakuutusaikaa toisessa EU- tai Eta-maassa, Sveitsissä tai Israelissa. Jos muutat Suomeen ulkomailta, lue lisää osiosta Ulkomailta Suomeen.

Jos toisen vanhemman työaika muuttuu niin, ettei hän enää voi saada osittaista vanhempainrahaa, myös toisen oikeus osittaiseen vanhempainrahaan loppuu.

Jos saat osittaista vanhempainrahaa, et voi samaan aikaan saada joustavaa hoitorahaa etkä osittaista hoitorahaa.

Vapaan pituus

Osittaista vanhempainrahaa saa enintään 158 arkipäivältä eli reilut puoli vuotta. Osittaiselle vanhempainrahalle voi jäädä myös lyhyemmäksi aikaa esimerkiksi niin, että toinen vanhemmista on ensin vanhempainvapaalla 3 kuukautta, jonka jälkeen vanhemmat jakavat toiset 3 kuukautta keskenään.

Monimuotoiset perheet

Adoptio-, monikko-, uus- ja yksinhuoltajaperheiden vanhemmat voivat pitää osittaista vanhempainvapaata samoin ehdoin kuin muutkin perheet.

Määrä

Osittainen vanhempainraha on puolet vanhempainrahasta. Osittainen vanhempainraha lasketaan kummallekin puolisolle erikseen. Lue lisää kohdasta vanhempainpäivärahojen määrä.

Näin haet osittaista vanhempainrahaa

 1. Hae osittaista vanhempainrahaa viimeistään kuukausi ennen vanhempainrahakauden aloittamista.
 2. Hae osittaista vanhempainrahaa OmaKelassa.
 3. Molemmat vanhemmat täyttävät oman hakemuksen.
 4. Kuvaa tai skannaa liitteet ja lähetä ne OmaKelassa. Liitä hakemukseesi:
  • kummankin puolison työsopimukset osa-aikatyöstä tai yrittäjältä luotettava selvitys työn vähentymisestä
  • todistus synnytyksen jälkitarkastuksesta, jos et ole toimittanut sitä jo aiemmin.
 5. Asiointipalvelusta  näet, onko hakemuksesi ratkaistu, paljonko etuutta saat ja koska se maksetaan. Palvelussa näet myös muistutukset mahdollisesti puuttuvista liitteistä. Saat kotiisi postitse myös kirjallisen päätöksen.

Toinen vaihtoehto on, että täytät ja tulostat lomakkeet Äidin vanhempainetuushakemus SV 9 (pdf) ja Isän vanhempainetuushakemus SV 29a (pdf). Postita hakemukset ja liitteet osoitteeseen Kela, PL 10, 00056 KELA.

Lue lisää