Lapsiperheen tuet ulkomaille

Ilmoita ulkomaille muutosta ja tilapäisestäkin oleskelusta ulkomailla Kelaan. Ilmoita myös paluusta Suomeen. Siihen, voitko saada Kelasta etuuksia ulkomaille, vaikuttaa muun muassa se

  • mihin muutat
  • muutatko vakinaisesti vai tilapäisesti
  • oletko työssä

Äitiysavustus

Jos muutat ulkomaille tilapäisesti eli alle 6 kuukaudeksi, voit yleensä saada äitiysavustukseen.

6 kuukauden aikaraja ei ole ehdoton, jos oleskelet toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä kertaluonteisesti ja tilapäisesti. Jos asut edelleen vakituisesti Suomessa, voit saada äitiysavustuksen.

Muuttoasi pidetään vakinaisena, jos muutat pysyvästi ulkomaille tai oleskelet muualla kuin EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä yli 6 kuukautta. Tällöin et yleensä voi saada äitiysavustusta.

Voit saada äitiysavustukseen myös silloin, jos olet esimerkiksi lähetetty työntekijä, opiskelija tai valtion virkamies. Ulkomailla oleskelu voi tällaisissa tapauksissa kestää myös yli 6 kuukautta. Myös perheenjäsenellä voi olla oikeus äitiysavustukseen.

Kela ei postita äitiyspakkausta ulkomaille. Jos asut ulkomailla ja haluat äitiyspakkauksen, valtuuta joku noutamaan se Matkahuollon toimipisteestä ja toimittamaan se sinulle ulkomaille. Tällaisessa tilanteessa vastaat itse järjestelyistä ja kustannuksista, jotka aiheutuvat pakkauksen lähettämisestä ulkomaille.

Äitiys,- isyys- ja vanhempainraha

Äitiys-, isyys- ja vanhempainraha ovat kaikki vanhempainpäivärahoja.

Voit saada näitä etuuksia, jos lapsen laskettu syntymäaika on ennen 4.9.2022.

Muutto EU- tai Eta-maahan, Sveitsiin tai Isoon-Britanniaan

Jos saat vanhempainpäivärahaa Suomessa sillä hetkellä kun muutat, Kela maksaa sinulle etuuden päivärahakauden loppuun. Päiväraha maksetaan loppuun saakka, vaikka muuttaisit ulkomaille vakinaisesti.

Jos muutat ulkomaille ennen kuin vanhempainpäivärahasi alkaa, voit saada päivärahaa Kelasta vain, jos oleskelet ulkomailla tilapäisesti. Yleensä tilapäisenä oleskeluna pidetään enintään 6 kuukautta kestävää oleskelua. Oleskelu voi kestää pidempäänkin, jos se on kertaluontoista ja tilapäistä. Jos kuitenkin työskentelet ulkomailla, et voi saada päivärahaa Kelasta.

Muutto muualle kuin EU- tai Eta-maahan, Sveitsiin tai Isoon-Britanniaan

Jos saat vanhempainpäivärahaa Suomessa sillä hetkellä kun muutat, Kela maksaa sinulle etuuden päivärahakauden loppuun vain, jos ulkomailla oleskelu kestää enintään 6 kuukautta. Jos muutat ulkomaille ennen kuin vanhempainpäivärahasi alkaa, voit saada päivärahaa Kelasta vain, jos oleskelet ulkomailla tilapäisesti korkeintaan 6 kuukautta. Jos muutat ulkomaille vakinaisesti, päivärahaa ei makseta ulkomaille muuton jälkeen.

Vanhempainpäiväraha yli 6 kuukauden ulkomailla oleskelun aikana

Yleensä vanhempainpäivärahaa ei makseta, jos muutat ulkomaille yli 6 kuukaudeksi. Voit kuitenkin saada vanhempainpäivärahaa, vaikka oleskelu ulkomailla kestäisi yli 6 kuukautta, jos olet esimerkiksi

Nämä henkilöt voivat saada vanhempainpäivärahoja lähes kaikissa maailman maissa.

Raskaus- ja vanhempainraha

Raskaus- ja vanhempainraha ovat molemmat vanhempainpäivärahoja.

Voit saada näitä etuuksia, jos lapsen laskettu syntymäaika on 4.9.2022 tai sen jälkeen.

Muutto EU- tai Eta-maahan, Sveitsiin tai Isoon-Britanniaan

Saat vanhempainpäivärahaa Kelasta, jos ulkomailla oleskelu kestää enintään 6 kuukautta. Oleskelu voi kestää pidempäänkin, jos se on kertaluontoista ja tilapäistä. Voit saada vanhempainpäivärahaa myös, vaikka päivärahajakso alkaisi ulkomailla oleskelun aikana. Jos kuitenkin työskentelet ulkomailla, et voi saada päivärahaa Kelasta.

Jos saat vanhempainpäivärahaa Suomessa sillä hetkellä kun muutat ulkomaille vakinaisesti, Kela maksaa sinulle meneillään olevan päivärahajakson loppuun silloin kun olet ennen vanhempainpäivärahan alkamista ollut töissä tai saanut muuta työhön liittyvää päivärahaa kuten sairauspäivärahaa. Vanhempainpäiväraha maksetaan loppuun yhdeltä keskeytyksettä jatkuneelta vanhempainrahajaksolta. Vanhempainpäivärahan maksu päättyy muuttoon esimerkiksi silloin, kun olet ollut hoitovapaalla ennen toisen lapsen vanhempainpäivärahan alkua.  

Muutto muualle kuin EU- tai Eta-maahan, Sveitsiin tai Isoon-Britanniaan

Saat vanhempainpäivärahaa Kelasta vain, jos ulkomailla oleskelu kestää enintään 6 kuukautta. Voit saada vanhempainpäivärahaa myös, vaikka päivärahajakso alkaisi ulkomailla oleskelun aikana.

Vanhempainpäiväraha yli 6 kuukauden ulkomailla oleskelun aikana

Yleensä vanhempainpäivärahaa ei makseta, jos muutat ulkomaille yli 6 kuukaudeksi. Voit kuitenkin saada vanhempainpäivärahaa, vaikka oleskelu ulkomailla kestäisi yli 6 kuukautta, jos olet esimerkiksi

Lapsilisä

Voit saada lapsilisää tilapäisesti ulkomailla oleskelevasta lapsesta, jos hän asuu vakituisesti Suomessa. Tilapäisenä pidetään enintään 6 kuukauden oleskelua ulkomailla.

Voit saada lapsilisää, vaikka lapsi oleskelisi ulkomailla yli 6 kuukauden ajan, jos lapsi on esimerkiksi opiskelijan, lähetetyn työntekijän tai Suomen valtion palveluksessa ulkomailla toimivan henkilön perheenjäsen.

Jos lapsen huoltaja aloittaa työskentelyn toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä voit saada lapsilisää vain, jos lapsi asuu edelleen vakituisesti Suomessa tai hänen toinen huoltajansa työskentelee Suomessa. Jos perhe-etuuksiin on oikeus kahdessa maassa joko asumisen tai huoltajan työskentelyn takia, perhe-etuudet sovitetaan yhteen EU-lainsäädännön mukaisesti.

Lasten kotihoidon tuki

Voit saada lasten kotihoidon tukea, jos lapsi oleskelee muualla kuin EU- ja Eta-maassa tai Sveitsissä enintään 3 kuukautta. Jos oleskelu ulkomailla kestää yli 3 kuukautta, tuen maksaminen päättyy muuttopäivään.

Jos lapsi oleskelee EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä, voit saada kotihoidon tukea, vaikka oleskelu ulkomailla kestäisi yli 3 kuukautta. Tukea voidaan maksaa, jos lapsi oleskelee ulkomailla vain tilapäisesti tai hän on esimerkiksi opiskelijan, lähetetyn työntekijän tai Suomen valtion palveluksessa ulkomailla toimivan henkilön perheenjäsen. Kuntalisää ei makseta ulkomaille.

Jos lapsen huoltaja aloittaa työskentelyn toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä, voit saada kotihoidon tukea vain, jos lapsi asuu edelleen vakituisesti Suomessa tai hänen toinen huoltajansa työskentelee Suomessa. Jos perhe-etuuksiin on oikeus kahdessa maassa joko asumisen tai huoltajan työskentelyn takia, perhe-etuudet sovitetaan yhteen EU-lainsäädännön mukaisesti.

Lasten yksityisen hoidon tuki

Voit saada lasten yksityisen hoidon tukea, jos lapsi oleskelee ulkomailla enintään 3 kuukautta ja hoitosuhde sekä hoitomaksun maksaminen jatkuu ulkomailla oleskelun ajan. Jos oleskelu ulkomailla kestää yli 3 kuukautta, tuen maksaminen päättyy muuttopäivään.

Osittainen ja joustava hoitoraha

Osittaista hoitorahaa ja joustavaa hoitorahaa maksetaan vain, jos lapsi asuu Suomessa. Näitä etuuksia ei makseta ulkomaille.

Elatustuki

Voit saada elatustukea, jos lapsesi oleskelee tilapäisesti ulkomailla, mutta asuu vakituisesti Suomessa.

Jos lapsi muuttaa ulkomaille tilapäisesti eli alle 6 kuukaudeksi, olet yleensä oikeutettu elatustukeen. 6 kuukauden aikaraja ei ole ehdoton, jos lapsi oleskelee toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä kertaluonteisesti ja tilapäisesti. Jos hän asuu edelleen vakituisesti Suomessa, voit saada elatustukea.

Muuttoa pidetään vakinaisena, jos lapsi muuttaa pysyvästi ulkomaille tai oleskelee muualla kuin EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä yli 6 kuukautta. Tällöin et voi saada elatustukea lapsen ulkomaille muutosta alkaen.