Suomesta ulkomaille

Ulkomaille muutosta on ilmoitettava Kelaan, jos sinulle maksetaan Kelasta etuuksia. Myös Suomesta myönnetty eurooppalainen sairaanhoitokortti katsotaan etuudeksi.

Jos muutat ulkomaille tilapäisesti eli alle 6 kuukaudeksi, olet yleensä oikeutettu Kelan etuuksiin. Muuttoasi pidetään vakinaisena, jos muutat pysyvästi ulkomaille tai oleskelet muualla kuin EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä yli 6 kuukautta. Tällöin oikeutesi Kelan etuuksiin päättyy yleensä muuttopäivään.

6 kuukauden aikaraja ei ole ehdoton, jos oleskelet toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä kertaluonteisesti ja tilapäisesti. Etuuksia voidaan maksaa pidempäänkin kuin 6 kuukauden ajalta. Huomaa kuitenkin, että jos työskentelet toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä, et voi saada Kelan etuuksia edes alle 6 kuukautta kestävän työskentelyn aikana. Tällöin työskentelymaa vastaa sosiaaliturvastasi.

Jos tilapäinen ulkomailla oleskelu muuttuu vakinaiseksi, oikeus Kelan etuuksiin päättyy.

Säännöllisesti ulkomailla

Jos oleskelet toistuvasti alle 6 kuukauden jaksoja niin sanotussa kolmannessa maassa eli muualla kuin EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä, voit edelleen saada Kelan etuuksia, jos vietät jatkuvasti pääosan ajastasi Suomessa.

6 kuukauden aikaraja ei ole ehdoton myöskään silloin, jos oleskelet toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä säännöllisesti osan ajastasi etkä työskentele siellä. Tällöin esimerkiksi eläkkeensaajan sosiaaliturvasta vastaa se asuinmaa, johon eläkkeensaajalla katsotaan olevan kiinteimmät siteet. Huomioon otetaan esimerkiksi

  • aiempi asumishistoria Suomessa ja ulkomailla
  • nykyiset asumisjärjestelyt
  • toistuva oleskelu Suomessa ja ulkomailla
  • perhesiteet Suomeen ja ulkomaille
  • eläkettä maksava maa
  • eläkettä verottava maa.

Kun arvioidaan henkilön asuinmaata EU-alueella ja tilanne on tulkinnanvarainen, myös toisen jäsenmaan näkemyksellä on merkitystä.

Joitakin etuuksia ei makseta ulkomaille lainkaan tai niiden maksamisessa on rajoituksia. Tarkemmin etuuksista kerrotaan kohdassa Etuudet kansainvälisissä tilanteissa.

Voit hoitaa Kela-asiasi verkossa myös ulkomailla

OmaKelassa voit:

  • tehdä ilmoituksen ulkomaille muutosta
  • tarkistaa Kelassa olevat tiedot Suomen ja ulkomaan kausistasi
  • ilmoittaa, jos olosuhteesi ulkomailla ovat muuttuneet (esim. työskentelyn aloittaminen)
  • ilmoittaa paluupäiväsi.