Perusavustuksen määrä ja maksaminen

Perusavustuksen täysi määrä on samansuuruinen kuin kansaneläke. Vuonna 2022 perusavustuksen täysi määrä on 679,50 e/kk.

Perusavustuksen suuruuteen vaikuttaa perheen nettotulojen (tulot verojen vähentämisen jälkeen) lisäksi siihen oikeutettujen omaisten lukumäärä. Ensimmäiselle perheenjäsenelle täysi avustus on 100 %, toiselle 50 % ja kolmannelle tai useammalle kullekin 30 % avustuksen täydestä määrästä.

Maksaminen

Kela maksaa perusavustuksen kuukauden ensimmäisenä pankkipäivänä. Kela ei maksa avustusta, jos maksettava määrä on pienempi kuin 5,04 euroa.

Verotus

Sotilasavustuksesta ei peritä veroa.

Esimerkki sotilasavustuksesta

Asevelvollisen Harrin perheeseen kuuluu avopuoliso Satu ja heidän yhteinen 2-vuotias lapsensa Leevi. Satu hoitaa Leeviä kotona kotihoidon tuella (nettona 403,29 e/kk). Perheellä ei ole muita tuloja, koska Harrin työtulot päättyvät palveluksen ajaksi. Perhe asuu vuokra-asunnossa. Vuokra, vesi- ja sähkömaksut ovat yhteensä 572 e/kk.

Sotilasavustuksen määrä lasketaan siten, että kaikkien asumismenojen (vuokra sekä vesi- ja sähkömaksut) ja perheelle kuuluvan perusavustuksen yhteismäärästä vähennetään perheen nettotulot. Lapsilisää ei vähennetä.

Kela maksaa sotilasavustusta seuraavasti: 572,00 + 679,50 (Sadun perusavustus) + 339,75 (Leevin perusavustus) – 403,29 = 1 187,96 e/kk.

Lue lisää