Vanhempainpäivärahat kun laskettu aika on 4.9.2022 tai sen jälkeen

Vanhempainpäivärahat uudistuivat – oletko oikealla sivulla?

Tämä sivu koskee perhettäsi, jos

  • lapsen laskettu aika on 4.9.2022 tai sen jälkeen
  • adoptiolapsi otettiin hoitoon 31.7.2022 tai sen jälkeen.

Tutustu vanhempainpäivärahoihin, jos lapsen laskettu aika on ennen 4.9.2022.

Kela tukee lapsiperheitä raskausajasta alkaen.

Vanhempainpäivärahat uudistuivat ja niitä koskeva uusi laki astui voimaan 1.8.2022. Saat uuden lain mukaisia vanhempainpäivärahoja, jos lapsesi laskettu syntymäaika on aikaisintaan 4.9.2022. Tällöin raskausrahakausi alkaa aikaisintaan 1.8.2022. Jos lapsi kuitenkin syntyi ennenaikaisesti 29.7.2022 tai sitä aikaisemmin, saat vanhempainpäivärahoja vanhan lain mukaan.

Jos perheesi on alkanut saada vanhempainpäivärahoja aiemmin, niitä ei voi 1.8.2022 muuttaa uuden lain mukaisiksi.

Jos adoptoit, saat vanhempainpäivärahaa uuden lain mukaan, jos otit lapsen hoitoon 31.7.2022 tai sen jälkeen.

Uusi laki ottaa tasa-arvoisemmin huomioon erilaiset perhetilanteet, myös monimuotoiset perheet ja yrittäjyyden eri muodot. Tavoitteena on myös, että vanhempainvapaat ja hoitovastuu jakautuvat tasaisesti vanhempien kesken perheissä, joissa on kaksi vanhempaa. Uudistuksen jälkeen perheillä on aiempaa enemmän mahdollisuuksia, valinnanvapautta ja joustoja vapaiden pitämiseen.

Uudistuneet vanhempainpäivärahat

Vanhempainpäiväraha on yhteinen nimitys etuuksille, joita ovat

"Vanhempainpäivärahojen kiintiöt uudistuksen jälkeen."

 

Kela maksaa vanhempainpäivärahoja perhemuodosta riippumatta. Joissain tapauksissa päivärahan maksamiseen voi vaikuttaa, jos perhemuotona on adoptioperhe, monikkoperhe, sateenkaariperhe, uusperhe tai yhden vanhemman perhe.

Raskausvapaa alkaa yleensä 30 arkipäivää ennen laskettua syntymäaikaa. Kun raskausvapaasi alkaa, saat Kelasta raskausrahaa. Kela maksaa raskausrahaa 40 arkipäivän ajalta.

Jos joudut työssäsi alttiiksi säteilylle, kemiallisille aineille tai tarttuvalle taudille eikä sinulle voida järjestää muuta työtä, voit jäädä pois työstä heti, kun raskaus on todettu. Saat siltä ajalta erityisraskausrahaa.

Vanhempainvapaan voit aloittaa lapsen syntymän jälkeen. Kela maksaa vanhempainrahaa 320 arkipäivää. Jos lapsella on kaksi vanhempaa, päivät jaetaan tasan kummankin vanhemman kesken. Voit halutessasi luovuttaa osan vanhempainrahapäivistä toiselle pidettäväksi.

Voit myös olla töissä osa-aikaisesti ja hakea samalle ajalle vanhempainrahan osittaisena.

Suunnittele vanhempainvapaat yhdessä toisen vanhemman kanssa

Jos lapsella on kaksi vanhempaa, heidän kannattaa suunnitella yhdessä, miten he jakavat vanhempainvapaat ja hoitavatko he lasta samanaikaisesti vai erikseen. Jos vanhemmat luovuttavat vanhempainrahapäiviä toiselle lapsen hoitoon osallistuvalle henkilölle, heidän on hyvä keskustella ja sopia päivien käyttämisestä ja Kelalle tehtävistä ilmoituksista hyvissä ajoin. Näin hakemuksen käsittely ei viivästy turhaan.

Lue lisää