Kuntoutuskurssijärjestelmän ekstranet on auki palveluntuottajille ajalla 28.2.–21.3.2022 vuonna 2023 toteutettavien kurssien tietojen täydentämistä varten

Palveluntuottajat, joilla on voimassa olevat sopimukset kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseista, vievät Kuntoutuskurssijärjestelmän ekstranetiin vuoden 2023 kurssien aikataulut ja samalla päivittävät yhteyshenkilöiden tiedot kyseisiin kursseihin.

Ekstranettiä toivotaan käytettävän heti sen avauduttua tasaisesti koko aukioloajan, jotta järjestelmä ei kuormitu liikaa viimeisinä aukiolopäivinä. Järjestelmässä voi olla tilapäisiä katkoksia, joista ilmoitetaan Kelan verkkosivuilla Ajankohtaista kuntoutuksen palveluntuottajille – Yhteistyökumppanit - kela.fi.

Sopimuksen alaiset kurssit ja kurssimäärät vuodelle 2023

Palveluntuottaja näkee ekstranetissä vuodelle 2023 suunnitellut kurssien määrät ja kohderyhmäpainotukset.

Kurssimääriin vaikuttaa käytettävissä olevien varojen määrä, kurssien tarve ja kysyntä. Harkinnanvaraisessa kuntoutuksessa kurssimäärän hyväksyminen edellyttää, että eduskunta hyväksyy kurssien järjestämiseen tarvittavan harkinnanvaraisen kuntoutuksen rahamäärän. 

Kurssien kohderyhmien painotuksiin voi myös tulla muutoksia eri vuosina. Palveluntuottaja voi tarvittaessa tiedustella kurssin kohderyhmien painotusten muutosta niissä palveluissa, joissa kursseja on kohdennettu eri kohderyhmille. Lähetä tiedustelut osoitteeseen
kuntoutuspalvelut_muutokset@kela.fi.  

Kurssitietojen täydentäminen ja tarkistaminen ekstranetissä ajalla 28.2.–21.3.2022

Täydennä ja tarkista ekstranetissä näkyvien Haettu-tilaisten kurssien tiedot. Vie kursseihin tarvittavat aikataulu- ja yhteystiedot ekstranetin käsikirjan SR/AMM-kurssit (28.2.2022) mukaisesti. Käsikirja löytyy ekstranetin vasemmasta sivupalkista. Käsikirjassa on annettu esimerkkejä, miten kurssien aikatauluja viedään järjestelmään.

Huomioi, että jos kurssiajat tai yhteyshenkilötiedot muuttuvat tietojen viemisen jälkeen, sinun tulee päivittää kurssien tiedot ekstranetissä. Pääset päivittämään kurssien tietoja, kun kurssit on julkaistu ja ne näkyvät Kuntoutuskurssihaussa. Tähän löytyy tarkemmat ohjeet ekstranetin käsikirjasta ”Muutosten tekeminen (28.2.2022)”.

Kurssien näkyminen Kelan verkkosivuilla Kuntoutuskurssihaussa

Vuoden 2023 kurssit julkaistaan Kuntoutuskurssihaussa kesällä 2022. Ne kurssit, joissa on keskitetty päätöksenteko, julkaistaan erikseen myöhemmin elokuussa. Näistä ilmoitetaan Kelan verkkosivuilla Ajankohtaista kuntoutuksen palveluntuottajille – Yhteistyökumppanit - kela.fi.

Lisätietoja

Kurssien perumiseen, jaksojen siirtämiseen, kurssien määrään ja kohderyhmään liittyvät kysymykset: Kuntoutuspalvelut_muutokset@kela.fi. 

Kurssien sopimuskauden aikaiset muutokset, esim. palveluntuottajan rakenteelliset muutokset, tilojen muutokset ja laskuttajan muutokset ja vakavat tapaturmat: kuntoutus_sopimushallinta@kela.fi.

Kelan kuntoutuksen palvelukuvauksiin ja niiden tulkintaan liittyvät kysymykset: kuntoutus_palvelukuvaukset@kela.fi.

Tekniset ekstranetin käyttöä koskevat kysymykset: kuntoutus_jarjestelmat@kela.fi.