Majoituksen ja ravinnon korvaaminen eräissä kuntoutuskursseissa

AVH -kuntoutuskurssien, AVH-kommunikaatiokurssien, AVH-kävelykuntoutuskurssien, MS -kuntoutuskurssien ja harkinnanvaraisen moniammatillisen yksilökuntoutuksen sopimuskausi on alkanut 1.1.2020. Näissä palveluissa on erikseen määritelty kuntoutuspalvelun, majoituksen ja ravinnon korvaus. Majoitus ja ravinto korvataan Kelan määrittelemin kiintein hinnoin.

Ravinnon korvaaminen asiakkaan tai omaisen lähtöpäivänä

 • Kuntoutus toteutetaan joko avomuotoisena tai laitosmuotoisena kuntoutuksena.
 • Kun kuntoutus toteutetaan avomuotoisena kuntoutuksena, ravinto laskutetaan jokaiselta kuntoutusvuorokaudelta hintaliitteen mukaisesti hintalajilla Ravinto, avohoito
 • Kun kuntoutus toteutetaan laitosmuotoisena kuntoutuksena, ravinto laskutetaan jokaiselta kuntoutusvuorokaudelta hintaliitteen mukaisesti hintalajilla Ravinto, laitoshoito
 • Jos kuntoutus on toteutettu laitosmuotoisena ja palveluntuottaja on laskuttanut esim. asiakkaan tai omaisen lähtöpäivältä ravinnon avohoidon hinnalla, palveluntuottaja voi laskuttaa erillisellä korjauslaskulla 1.1.2020 alkaen ravinnon täysihoidon ja avohoidon erotuksen.
 • Ravinto korvataan sopimuksen hintaliitteen mukaisesti

 

Majoituksen korvaaminen

 • Aiemmista sopimuskausista poiketen Kela muutti kyseessä olevien palvelujen hinnoittelua arvonlisäveron vuoksi siten, että kuntoutuspalvelun lisäksi majoitus ja ravinto korvataan erikseen.
 • Muutos on aiheuttanut epäselvyyden laskutuskäytännöissä. Palveluntuottaja voi kyseessä olevissa palveluissa laskuttaa asiakkaan majoituksen voimassaolevan sopimuskauden ajan toteutuneiden kuntoutusvuorokausien mukaisesti
  • jos asiakkaan kuntoutus kestää esimerkiksi viisi vuorokautta, palveluntuottaja voi laskuttaa myös majoituksen viideltä vuorokaudelta.
 • Jos Kela ei ole korvannut tai palveluntuottaja ei ole laskuttanut majoitusta kuntoutusvuorokausien mukaisesti, palveluntuottaja voi 1.1.2020 alkaen laskuttaa takautuen erillisellä lisälaskulla kyseiset majoitusvuorokaudet Kelalta.
 • Majoitus korvataan sopimuksen hintaliitteen mukaisesti.  

Ilmoita tilityksessä, että kyseessä on korjaus/lisälasku 1.1.2020 alkaen.