Majoituksen järjestäminen Kelan kuntoutuksessa ja kustannusten laskuttaminen 1.6.2020 jälkeen

Koronavirustilanne vaikuttaa Kelan kuntoutuksen aikaisen majoituksen järjestämiseen. Kelan järjestämän laitoskuntoutuksen aikana asiakkaat majoittuvat palvelukuvauksen mukaisesti yleensä kahden hengen huoneissa. Tämä voi olla koronavirustilanteessa este kuntoutukseen hakeutumiselle. Jos palveluntuottaja järjestää koronavirustilanteesta johtuen asiakkaalle poikkeuksellisesti yhden hengen huoneen, Kela korvaa palveluntuottajalle majoituksesta aiheutuvia lisäkustannuksia.  

Majoituksen järjestäminen ja lisäkustannukset

Majoitus yhden hengen huoneessa ja siitä maksettava lisäkorvaus koskee kaikkia niitä kuntoutuspalveluja, joissa on majoitus tai majoitusmahdollisuus. Perhe, puoliso, omainen tai läheinen yöpyy asiakkaan kanssa yleensä samassa huoneessa, jolloin palveluntuottajalle ei muodostu lisäkustannusta majoituksen järjestämisessä eikä oikeutta lisäkorvaukseen.  

Jos palveluntuottaja järjestää majoituksen koronavirustilanteesta johtuen yhden hengen huoneessa, Kela korvaa  palveluntuottajalle majoituksesta aiheutuvia lisäkustannuksia

  • 45 euroa yöpymisvuorokausi/asiakas (alv 0%).

Työllistymistä edistävässä kuntoutuksessa (Teak) palveluntuottaja voi lisäksi laskuttaa arvonlisäveron, jolloin Kela korvaa majoituksesta aiheutuvia lisäkustannuksia

  • 49,50 euroa/yöpymisvuorokausi/asiakas (sis. alv 10%).  

Palveluntuottaja täyttää asiakaskohtaiseen laskuun (lomake KU201) laskutuksen perusteeksi majoituksen lisäkustannukset ajalta xx-xx.xx.2020, yhteensä xx euroa.

Kela korvaa yhden hengen huoneesta aiheutuvat lisäkustannukset 1.6.2020 alkaen 31.8.2020 asti. Kela tiedottaa myöhemmin menettelyn mahdollisesta jatkamisesta.

Tiivistetty laskutus

Kuntoutustoiminnan käynnistyessä palveluntuottajat voivat poikkeuksellisesti laskuttaa kuntoutuksen kustannukset Kelasta tihennetysti 2 kertaa kuukaudessa. Ohje on voimassa 31.10.2020 saakka. On tärkeää, että laskut toimitetaan postitse voimassaolevan ohjeen mukaisiin osoitteisiin, jotta laskujen edelleenlähetys ei aiheuta ylimääräistä viivettä. Kuntoutuspalautteiden ja asiakasta koskevien asiakirjojen toimittamisen osalta noudatetaan niille annettua ohjeistusta. Laskujen sähköisen toimittamisen valmistelu on käynnissä ja sen käyttöönotosta tiedotetaan myöhemmin.

Kela maksaa laskut saapumisjärjestyksessä ja pyrkii mahdollisimman nopeaan korvaamiseen. Palveluntuottaja voi valita laskujen lähettämisajankohdaksi mitkä tahansa 2 päivää kuukaudesta.