Majoituksen korvaamiseen muutoksia    

Tämä tiedote koskee seuraavia vuonna 2020 hankittuja kursseja, jotka alkavat vuonna 2021

  • Muistisairaiden, liikehäiriösairauksien ja omaishoitajien aikuisten parikurssit
  • ADHD:ta, Autismikirjon häiriöitä, Tyypin 1 diabetesta, sydänsairautta, tulehduksellista reumaa, syöpää ja hengityssairautta sairastavien lasten perhekurssit

Edellä mainituissa palveluissa on eritelty mm. kuntoutuspalvelun, majoituksen ja ravinnon hinnat. Majoitus ja ravinto korvataan Kelan määrittämän kiinteän hinnan mukaan.

Majoituksen korvaaminen

Aiemmista sopimuskausista poiketen Kela on muuttanut kyseessä olevien palvelujen hinnoittelua arvonlisäveron vuoksi siten, että kuntoutuspalvelun lisäksi majoitus ja ravinto korvataan erikseen. Sopimuksen hintaliitteessä on ilmoitettu, että majoitus korvataan euroa/yöpymisvuorokausi toteutuneiden yöpymisvuorokausien mukaisesti.
Palveluntuottajille annetaan nyt mahdollisuus kahteen erilaiseen majoitus- ja korvausmenettelyyn tiedotteessa mainituissa kursseissa siitä riippuen, miten asiakas saa huoneen käyttöönsä kuntoutuksen ajaksi.

Korvauksen maksaminen kuntoutusvuorokausien mukaan (vaihtoehto A)

Osa majoittuvista asiakkaista ja heidän läheisistään tarvitsevat esim. terveydellisistä syistä huoneen käyttöönsä koko kuntoutuksen ajalle. Nämä asiakkaat tarvitsevat huoneen välittömästi käyttöönsä tulopäivänä (ei koske edeltävän päivän saapumista) kuntoutukseen saapumisesta siihen saakka, kunnes lähtevät lähtöpäivänä kuntoutuksesta ohjelman päätyttyä.
Näissä tilanteissa Kela korvaa palveluntuottajille tässä tiedotteessa mainituissa kursseissa majoituksen kaikilta kuntoutuspäiviltä, jos palveluntuottaja sitoutuu

  • luovuttamaan tarvittaessa majoittuvalle yksittäiselle asiakkaalle ja hänen läheisilleen huoneen välittömästi heidän saavuttua kuntoutukseen tulopäivänä ja antamaan sen heidän käyttöönsä kotiinlähtöön asti.

Palveluntuottaja voi tarvittaessa antaa huoneet kaikille kyseisellä kurssilla majoittuville asiakkaille ja läheisille eikä vain kurssin yksittäiselle asiakkaalle.
Palveluntuottaja laskuttaa tällöin majoituksesta kaikilta kuntoutusvuorokausilta eli yhtä monelta vuorokaudelta kuin kuntoutusvuorokausia sisältyy kyseiseen kuntoutusjaksoon.
Esimerkkejä:

  • Kun kyseessä on 5 vrk:n kurssi, johon sisältyy 4 yöpymistä, palveluntuottaja voi laskuttaa poikkeuksellisesti majoituksesta 5 vuorokaudelta.
  • Kun kyseessä on 5+5+5 vrk:n jaksoissa toteutuva kurssi, palveluntuottaja voi laskuttaa poikkeuksellisesti majoituksesta 15 vuorokaudelta.

Kela korvaa näissä tilanteissa asiakkaan ja läheisten majoituksen sopimuksen hintaliitteen mukaisilla yöpymisvuorokausien hinnoilla kaikilta kuntoutusvuorokausilta. Muutos ei koske erillisissä majoitustiloissa toteutuvaa majoittumista.
Palveluntuottaja voi valita, noudattaako se edellä mainittua poikkeusmenettelyä kyseessä olevassa palvelussa sopimuskauden ajan. Jos palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan menettelyä, se edellyttää muutosta Kelan ja palveluntuottajan väliseen sopimukseen.

Korvauksen maksaminen yöpymisvuorokausien mukaan (Vaihtoehto B)

Palveluntuottaja voi noudattaa myös sopimuksen mukaisesti menettelyä, jossa se järjestää asiakkaan majoituksen niin, että huone on asiakkaiden ja läheisten käytössä sopimuksen hintaliitteen ja hotellihuoneiden käytännön* mukaisesti. Kela korvaa majoituksen tällöin yöpymisvuorokausien mukaisesti.
Palveluntuottajaa pyydetään ilmoittamaan, kumpaan alla olevaan vaihtoehtoon A tai B se sitoutuu ja mitä tässä tiedotteessa mainittuja kursseja valinta koskee. Vastaus pyydetään antamaan Kelalle viimeistään 19.2.2021 sähköpostiosoitteeseen kuntoutus_sopimushallinta@kela.fi otsikolla Majoituksen poikkeusjärjestelyt.

Vaihtoehto A: Korvauksen maksaminen kuntoutusvuorokausien mukaan
Palveluntuottaja sitoutuu siihen, että huone on yksittäisen asiakkaan (ja läheisten) käytössä koko kuntoutuksen ajan tulo- ja lähtöpäivä mukaan lukien yksilöllisen tarpeen mukaan alla mainituissa kursseissa. Palveluntuottaja voi tarvittaessa antaa huoneen käyttöön kaikille asiakkaille kyseisellä kurssilla.

xxxx-kurssit
xxxx-kurssit jne

Vaihtoehto B: Korvauksen maksaminen yöpymisvuorokausien mukaan
Palveluntuottaja järjestää majoituksen niin, että huone on asiakkaiden ja läheisten käytössä Kelan ja palveluntuottajien sopimuksen hintaliitteen ja hotellihuoneiden käytännön* mukaisesti alla olevissa kursseissa.

xxxx-kurssit
xxxx-kurssit jne

*) Palveluntuottaja ei sitoudu poikkeusmenettelyyn ja antaa toimipisteessä järjestetyssä kuntoutuksessa huoneen asiakkaan ja läheisten käyttöön yleisen hotellihuoneen käytännön mukaisesti. Palveluntuottaja laskuttaa vain toteutuneilta yöpymisiltä eli viimeiseltä kuntoutusvuorokaudelta (lähtöpäivä) ei saa silloin laskuttaa majoituksesta.