Työllistymistä edistävän ammatillisen kuntoutuksen sopimuskauden vaihtuminen ja siihen liittyvät menettelyohjeet

Kela on kilpailuttanut vuoden 2020 aikana työllistymistä edistävän ammatillisen kuntoutuksen palvelun.
Työllistymistä edistävän ammatillisen kuntoutuksen voimassa oleva sopimuskausi päättyy 31.12.2020. Uusi sopimuskausi alkaa 1.12.2020.
Uusien sopimusten ja palvelukuvauksen mukaista palvelua toteutetaan 1.1.2021 alkaen.

  • Uudet palveluntuottajat näkyvät palveluntuottajahaussa joulukuun alussa, jolloin myös päätöksiä uuteen palveluun voidaan alkaa tehdä.

Menettelyohjeet sopimuskauden vaihtuessa

Kilpailuttamisen ja uuden palvelukuvauksen vuoksi Kelan työllistymistä edistävän ammatillisen kuntoutuksen palveluntuottajiin ja palveluun tulee muutoksia.
Palveluntuottajan voimassa oleva sopimus päättyy ja uutta sopimusta ei ole

  • Kela ottaa yhteyttä palveluntuottajiin, joilla sopimus on päättymässä ja tiedustelee, mihin saakka he voivat ottaa asiakkaita vastaan siten, että ehtivät aloittaa kuntoutuksen vielä vuoden 2020 puolella. Nyt voimassa olevien sopimusten perusteella palveluntuottajien tulee saattaa loppuun vuoden 2020 aikana alkanut kuntoutus ja sen mahdollinen vuodelle 2021 ulottuva jatko. Palveluissa noudatetaan vuonna 2020 voimassa olevaa palvelukuvausta ja hintoja.
  • Palveluntuottaja ilmoittaa Kelalle tiedon niistä asiakkaista, joiden kuntoutusta se ei pysty aloittamaan vuonna 2020. Kela ohjaa kyseiset asiakkaat palveluntuottajille, joilla on sopimus työllistymistä edistävän ammatillisen kuntoutuksen palvelusta 1.12.2020 alkavalla sopimuskaudella.

Palveluntuottajalla on voimassa oleva sopimus ja on saanut uuden sopimuksen

  • Jos asiakkaan päätös on annettu vuoden 2020 puolella ja kuntoutus ehditään aloittamaan vuoden 2020 aikana, niin asiakkaan kuntoutus toteutetaan vuonna 2020 voimassa olevan palvelukuvauksen, sopimuksen ja hintojen mukaisesti
  • Jos asiakkaan päätös on annettu vuoden 2020 puolella ja kuntoutus voidaan aloittaa vasta 2021 puolella, niin asiakkaan kuntoutus toteutetaan uuden palvelukuvauksen, sopimuksen ja hintojen mukaisesti

Tarkempia tietoja työllistymistä edistävän ammatillisen kuntoutuksen uudesta palvelusta kerrotaan palveluntuottajille 26.11.2020 järjestettävässä koulutuksessa.

Kuntoutusryhmä lähettää viikolla 46 palveluntuottajille kuntoutuspäätöksistä taulukon, jonka pohjalta pyydetään tiedot niistä kuntoutujista, joiden kuntoutus ei ennätä alkamaan vuonna 2020. Tiedot pyydetään toimittamaan Kelaan 20.11.2020 mennessä.