Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapiasopimusten optiot ja  ennakkotietoa tulevista tarjouskilpailuista

Kela käyttää vuoden 2022 optiovuoden yksilöterapiasopimuksissa ja perheterapiasopimuksissa. Ryhmäterapiasopimuksissa optiovuotta  ei käytetä.

Kela ei käytä vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen ryhmäterapiasopimuksissa optiovuotta 2022. Ryhmäterapioiden varsinainen sopimuskausi oli 1.12.2018 – 31.12.2019.  Optiovuodet 2020 ja 2021 on jo otettu käyttöön. Voimassa olevan ryhmäterapiasopimuksen mukainen terapian toteuttaminen loppuu 31.12.2021 ja sopimuksen mukaisesti Kela lähettää jokaiselle ryhmäterapiasopimuspalveluntuottajalle ilmoituksen sopimuksen irtisanomisesta viimeistään 31.5.2021.

Ryhmäterapiat kilpailutetaan kevään aikana

Kela kilpailuttaa keväällä 2021 vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen ryhmäterapiat. Uusien sopimusten mukaisten palvelujen toteuttaminen alkaa 1.1.2022. Kela ilmoittaa ryhmäterapiahankinnoista Julkiset hankinnat Hilma-ilmoituskanavalla (hankintailmoitukset.fi) ja  Kelan omilla verkkosivuilla. Tarjouspyyntö julkaistaan Cloudian Hanki –palvelussa. Tavoitteena on saada tarjouskilpailu käynnistettyä loppukeväällä.

Ryhmäterapiapalveluina hankitaan palvelut erikseen lapsille ja nuorille sekä aikuisille. Ryhmäterapiaa hankitaan seuraaviin terapiamuotoihin: allasterapia, fysioterapia, musiikkiterapia, neuropsykologinen kuntoutus, puheterapia, psykoterapia ja toimintaterapia. Allasterapiassa hankitaan 2 terapeutin ryhmiä ja muissa terapiamuodoissa hankitaan 1 terapeutin ryhmiä.

Hankinta toteutetaan käänteisenä kilpailutuksena, jossa Kela ilmoittaa palvelun toteuttamisesta maksettavat hinnat, ja tarjoajien valinta toteutetaan vertailemalla tarjousten laatua. 

Ryhmäterapiapalvelut tullaan hankkimaan tarjouskilpailuissa vain suomenkielisinä palveluina. Ruotsinkielisiä ryhmäterapiapalveluja hankitaan seuraavalle sopimuskaudelle hyödyntäen suorahankintoja, mikäli tarvetta ruotsinkielisille ryhmäterapiapalveluille ilmenee.

 Yksilöterapiat ja perheterapia

Kela käyttää vuoden 2022 optiovuoden

  • yksilöterapiasopimukset (yksilöterapiasopimukset, joihin kirjattu vuoden 2022 optiovuosi)
  • perheterapiasopimukset

Kela kilpailuttaa vuonna 2022 vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yksilöterapiat sekä perheterapian. Ilmoituskanavat yksilö- ja perheterapiahankinnoissa ovat samat kuin ryhmäterapioiden hankinnoissa.  Kela tiedottaa tulevista yksilöterapioiden hankinnoista enemmän syksyllä 2021 ja keväällä 2022.