Vuodelle 2020 myönnettyjen kurssien siirtäminen vuodelle 2021 

Vuodelle 2020 myönnettyjä kursseja on mahdollista siirtää alkamaan vuonna 2021 koronan aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi.  Ohje koskee kaikkia kursseja.

Vuodelle 2021 siirretyistä kursseista ja niiden jatkojaksoista maksetaan sama hinta, kuin vuoden 2020 kursseista. Jos siirrettävän kurssin sopimuskausi on päättymässä vuoden 2020 lopussa, Kela jatkaa sopimuksen voimassaoloa 30.6.2021 saakka.

Kurssin voi siirtää alkamaan viimeistään 30.6.2021

 • Sydän-kuntoutuskurssin tai Sydän-avokuntoutuskurssin voi kuitenkin siirtää alkamaan viimeistään 31.3.2021.  Syy muista kursseista poikkeavaan siirtämisen ajankohtaan on, että Sydän-kuntoutuskurssit järjestetään rekisteröitymismenettelyllä 1.4.2021 alkaen.

Ilmoita vuodelle 2021 siirtyvistä kursseista Kelaan 31.12.2020 mennessä.

Sairausryhmäkohtaiset kurssit sekä TAITO- ja OPI-kurssit

 Jos haluat siirtää vuodelle 2020 myönnettyjä kursseja alkamaan vuodelle 2021,

 • huomioi, että olet sitoutunut toteuttamaan vuodelle 2021 myönnetyt kurssit ja tarjouskilpailussa tarjoamasi kurssit, joten pohdi, onko vuoden 2020 kursseja tarkoituksenmukaista siirtää vuodelle 2021.
 • ilmoita kurssien siirtämisestä kuntoutuspalvelujen ryhmään kuntoutuspalvelut_muutokset@kela.fi -postilaatikkoon. Ilmoita viestissä kurssin uusi aikataulu ja yhteyshenkilötiedot, jos ne eivät ole samat kuin vuodelle 2020 myönnetyllä kurssilla.

Jos siirrettävälle kurssille on tehty päätöksiä, keskustele asiakkaiden kanssa siitä, sopiiko heille kurssin siirtäminen ensi vuodelle.

 • Jos asiakkaalle sopii uusi kurssin aikataulu, asiakkaiden tilanteesta ei tarvitse olla yhteydessä Kelaan.
 • Jos asiakas ei halua osallistua vuodelle 2021 siirretylle kurssille, ilmoita asiasta Kelaan suojatulla sähköpostilla

Kirjaa suojatun sähköpostiviestin otsikoksi: Kurssimuutos

 • asiakkaan nimi
 • asiakkaan henkilötunnus
 • kurssin nimi
 • mikä muutos asiakkaan kurssille osallistumiseen tehdään (esim. etsitään uusi kurssi).

Lähetä jokaisen asiakkaan muutos omana tiedostonaan.

Lähetä tiedot jompaankumpaan seuraavista sähköpostiosoitteista:

kumppanit2.liitteet@kela.fi

kumppanit.liitteet@kela.fi.

Jos et pysty käyttämään suojattua sähköpostia, voit ilmoittaa muutoksesta viranomaislinjalle (p. 020 692 235).

Kela tarkistaa asiakkaiden kuntoutuspäätökset ilmoitusten perusteella.

KIILA-kurssit

Vuoden 2020 KIILA-kursseja on mahdollista siirtää ensi vuodelle 1.9.2020 alkaen.

Jos haluat siirtää vuodelle 2020 myönnetyn KIILA-kurssin alkamaan vuodelle 2021,

 • neuvottele kurssin siirtämisestä KIILA-kurssia hakeneen tahon kanssa. Kursseja hakevat työnantajat yhteistyössä työterveyshuollon kanssa sekä ammattiliitot ja yhdistykset.
 • keskustele asiakkaiden kanssa siitä, sopiiko heille kurssin siirtäminen ensi vuodelle, jos siirrettävälle kurssille on tehty päätöksiä.
 • ilmoita kurssin siirtämisestä kuntoutuspalvelujen ryhmään kuntoutuspalvelut_muutokset@kela.fi -postilaatikkoon. Ilmoita viestissä kurssin uusi aikataulu ja yhteyshenkilötiedot, jos ne eivät ole samat kuin vuodelle 2020 myönnetyllä kurssilla.
 • Jos kurssille on tehty päätöksiä, liitä kuntoutuspalvelut_muutokset@kela.fi –postilaatikkoon lähetettävään ilmoitussähköpostiin lista, josta ilmenee selkeästi,
 • ketkä päätöksen saaneista asiakkaista osallistuvat siirtyvälle kurssille
 • ketkä päätöksen saaneista eivät osallistu kurssille sekä mikä heidän toiveensa on jatkon suhteen, esim. toivovatko päätöstä ryhmämuotoiseen KIILA-yksilöpalveluun.
 • Jos ilmoitat asiakkaisiin liittyviä tietoja, käytä suojattua sähköpostia.

Kuntoutuspalvelujen ryhmä

 • vie vuoden 2020 kurssin perutuksi
 • lisää vuodelle 2021 yhden kurssin lisää ja
 • luo kurssin vuodelle 2021. Kurssille muodostuu uusi kurssinumero.

  Hakemattomat KIILA-kurssit vuonna 2020 ja niiden siirtäminen vuodelle 2021

 • Voit siirtää vuoden 2020 hakemattomien KIILA-kurssien kapasiteettia vuodelle 2021.
 • Pyydä kapasiteetin siirtämistä vuodelle 2021 sähköpostilla osoitteeseen  kuntoutuspalvelut_muutokset@kela.fi
 • Huomioi, että olet sitoutunut toteuttamaan vuodelle 2021 myönnetyn kurssimäärän. Pohdi, onko vuoden 2020 kurssimäärää tarkoituksenmukaista siirtää vuodelle 2021.
 • Ilmoita Kelaan kapasiteetin siirtämisestä 31.12.2020 mennessä.