Vuonna 2020 hankittavien kurssien aikatauluja

Kela hankkii tarjouskilpailumenettelyllä kursseja eri ajankohdissa vuoden 2020 aikana. Joidenkin kurssien tarjouskilpailut käynnistyvät vuoden loppupuolella. Tämän vuoksi kurssien toteuttaminen alkaa tavallista myöhemmin kevään 2021 aikana.

Lisäksi joihinkin uusiin osittain etäkuntoutuksena toteutettaviin kursseihin sisältyy Kelan ja valittujen palveluntuottajien kanssa tehtävä yhteiskehittämisvaihe, joka ajoittuu loppuvuoteen 2020 ja vuoden 2021 alkuun. Tämän vuoksi etäkuntoutusta sisältävien kurssien toteuttaminen alkaa keväällä tai alkukesästä 2021

Palveluntuottajia pyydetään viemään kurssien aikatauluja ja yhteyshenkilötietoja kursseille eri kohdissa syksyä 2020 ja alkuvuodesta 2021. Osa kursseista julkaistaan tavallista myöhemmin. Aikatauluista kerrotaan tarkemmin ilmoituskirjeessä, joka lähetetään valituille palveluntuottajille.

Aikuisen sydänkuntoutuskurssi järjestetään rekisteröitymismenettelyllä. Sen toteuttamisen aikataulusta tiedotetaan erikseen.

Kurssit, joiden toteutus alkaa 1.1.2021

 • ADHD-kurssi
 • Autismikirjon häiriöt -kurssi (lievä ja keskivaikea sekä varhain alkanut ja vaikea-asteinen)
 • Diabetes-kurssi, lapset
 • Liikehäiriösairauksien kurssi
 • Muistisairaiden kurssi
 • Omaishoitajien parikurssi
 • Reuma-kuntoutuskurssi
 • Reuma-sopeutumisvalmennuskurssi
 • Silmu-kurssi
 • Sydän-sopeutumisvalmennuskurssi, lapset
 • Tulehdukselliset reumasairaudet -kurssi
 • Verso-kurssi

Kurssit, joiden toteutus alkaa huhti-kesäkuussa 2021

 • Diabetes -kurssi, aikuiset ja nuoret
 • Hengityssairauksien kurssi
 • Itu-kurssi
 • MBO ja tyypin 2 diabetes -kurssi
 • Omaishoitajien kurssi
 • Oras-kurssi
 • Syöpä-kurssi