Läsnäkuntoutusta koskevaan ohjetta tarkennetaan hetken kuluttua

Kela täsmentää 17.3 kuntoutuksen palveluntuottajille annettua tiedotetta kuntoutuksen liittyen mahdollisimman pian. Ohjeita tarkennetaan siten, että erityisesti läsnäkuntoutuksen jatkaminen on tietyissä palveluissa mahdollista kuntouttajan ja kuntoutujan keskinäisellä sopimuksella.