Lisäohjeita Kelan kuntoutuspalveluiden toteutuksesta 1.6.2020 alkaen

Tarkennus ohjeeseen koskien viikolla 12 keskeytyneiden kurssijaksojen toteuttamista

Kela ohjeisti 3.4.2020 päivitetyssä palveluntuottajien toimintaohjeessa, että palveluntuottajat ilmoittavat Kelaan viikolla 12 keskeytyneiden kurssien toteuttamatta jääneiden kuntoutuspäivien uudet toteutusajat.

Kela tarkentaa ko. ohjetta siten, että viikolla 12 keskeytyneet kurssijaksot on mahdollista toteuttaa myöhempänä ajankohtana myös kokonaisuudessaan, eli pääsääntöisesti 5 vrk:n mittaisena. Eli jos viikolla 12 kurssijaksosta jäi toteutumatta kuntoutusvuorokausia, voit toteuttaa nämä myöhempänä ajankohtana 5 kuntoutusvuorokauden mittaisena kuntoutusjaksona.

Jos haluat toteuttaa viikolla 12 keskeytyneen kurssin jakson kokonaisuudessaan, ilmoita Kelaan sähköpostilla osoitteeseen kuntoutuspalvelut_muutokset@kela.fi

  • niiden kurssien numerot, jotka keskeytyivät viikolla 12
  • päivämäärät, joina kurssit keskeytyivät, ellet ole ilmoittanut tätä jo aiemmin
  • päivämäärät, joina toteuttamatta jääneet kuntoutusvuorokaudet toteutetaan.

Sovi keskeytyneen kuntoutusjakson toteuttamisesta kokonaisuudessaan asiakkaiden kanssa.

Miten toimitaan, jos asiakkaalla todetaan flunssan oireita kuntoutuksessa

Kela suosittelee, että jos asiakkaalla todetaan kuntoutuksen aikana flunssan oireita, keskeytetään kuntoutus. Tilanteessa toimitaan THL:n ohjeistuksen mukaisesti.

Koronavirukseen liittyvät matkat, kuten myös tavalliset kuntoutusmatkat, korvataan sairausvakuutuslain mukaisesti. Kun asiakas on lähdössä kotiin palveluntuottajan luota, asiakas tilaa matkan Kelan maakunnallisesta tilausvälityskeskuksesta, jos hänellä on taksin käytön tarve. Taksimatka tilataan siitä maakunnallisesta välityskeskuksesta, jonka alueella palveluntuottaja sijaitsee.

Asiakkaan ei tarvitse tietosuojalain perusteella kertoa tilausta tehtäessä koronaepäilystä. Asiakas saa kuitenkin halutessaan kertoa epäilystä, jolloin matkaa varten voidaan mahdollisuuksien mukaan järjestää suojattu taksi, jossa kuljettaja on suojattu pleksilasilla.

Pelkkä koronaepäily ei riitä perusteeksi taksin käyttöön vaan asiakkaalla tulee olla SV67-todistus matkakorvausta varten. Terveydenhuollon ammattihenkilö arvioi asiakkaan sairauden tai sen hetkisen terveydentilan perusteella, millä kulkuneuvolla asiakas voi matkustaa, ja merkitsee kulkuneuvon asiakkaalle annettavaan todistukseen (SV 67).

Kelan korvaamia taksimatkoja ei yhdistellä tällä hetkellä koronaviruksen vuoksi.

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yksilöterapian toteuttaminen, kun palveluntuottajalla ei ole toimitiloja 

Toimitilaton palveluntuottaja toteuttaa terapiaa ensisijaisesti asiakkaan kotona tai muussa asiakkaan arjen ympäristössä. Kelalla ei ole toimivaltaa ohjeistaa päiväkotien, koulujen ja palvelutalojen käytäntöjä.   STM on ohjeistanut kuntoutuksen toteutuksesta ympärivuorokautisen hoidon ja huolenpidon toimintayksiköissä ja OKM kuntoutuksen toteutuksesta varhaiskasvatuksen tiloissa ja koulussa. Huomioi Muiden tahojen ohjeet kuntoutuksen toteutukseen liittyen tiedotteen lopussa.

Toimitilaton palveluntuottaja voi hyödyntää koronatilanteesta aiheutuneessa poikkeustilanteessa myös väliaikaista terapian toteuttamispaikkaa (1 kpl/sopimus), jos kyseinen tila täyttää palvelukuvauksen vaatimukset. Palveluntuottaja huolehtii siitä, että vakuutusturva kattaa myös väliaikaisen tilan.

Terapian siirtämisestä väliaikaiseen toimitilaan tulee keskustella ja sopia yhdessä asiakkaan tai hänen perheensä kanssa. Palveluntuottajan tulee kertoa asiakkaalle tai hänen perheelleen terapian toteutumiseen toimitilakäynteinä liittyvistä muutoksista, esimerkiksi terapiaan kuljettamisesta ja mahdollisista matkakustannuksista (omavastuu yhdensuuntaisesta matkasta on 25 €).

Tämä koronatilanteesta johtuva poikkeuksellinen jousto on voimassa asiakkaan yksilöllinen tarve huomioiden enintään 31.8.2020 saakka.

Palveluntuottaja ilmoittaa väliaikaisen toimitilan Kelaan KU52-lomakkeella.

Lue lisää: Palveluntuottajan muutoksista ilmoittaminen.

Terapeuttien lisääminen väliaikaisesti koronavirustilanteen johdosta

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapioita voidaan tiivistää asiakkaan tarpeiden mukaan. Osa käynneistä voi jäädä toteuttamatta. Kuntoutuspäätöksessä on ilmoitettu terapiakäynnin enimmäiskesto ja terapiakäyntien enimmäismäärä.

Kaksoiskäynnit eivät ole mahdollisia sen vuoksi, ettei kuntoutuspäätöksessä myönnettyjä enimmäismääriä ehditä toteuttaa. Kaksoiskäynneille täytyy olla todellinen asiakkaan kuntoutuksellinen tarve. Kaksoiskäyntiin pitää kysyä erillinen lupa Kelasta.

Jos asiakas ei saa kuntoutussuunnitelmaa ajoissa terveydenhuollosta, asiakkaan kuntoutuspäätöstä voidaan jatkaa enintään 6 kuukaudella kuntoutussuunnitelman mukaisesti.

Lue lisää: Kelan kuntoutuspalvelujen toteuttaminen 1.6.2020 alkaen.

Jos palveluntuottajan nykyiset terapeuttiresurssit eivät riitä toteuttamaan asiakkaiden terapiapalveluita keskeytyksen jälkeen, palveluntuottaja ilmoittaa Kelalle väliaikaisesta terapeuttilisäyksestä perusteluineen muutosilmoituslomakkeella.

Lue lisää: Palveluntuottajan muutoksista ilmoittaminen.

Väliaikaisen terapeutin tulee täyttää palvelukuvauksen mukaiset vähimmäisvaatimukset. Palveluntuottajan ilmoittama väliaikainen terapeutti voi toteuttaa Kelan vaativaa lääkinnällistä terapiaa enintään 31.8.2020 saakka.

Yksilötoimintaterapian tarjouskilpailu Eteläisen ja Itäisen vakuutuspiirin alueella

Eteläisen ja Itäisen vakuutuspiirin toimintaterapian uudelleen kilpailutuksesta tulemme tiedottamaan tarkemmin viimeistään alkusyksystä Kelan verkkosivuilla osoitteessa www.kela.fi/yhteistyokumppanit-kuntoutuspalvelut-ajankohtaista.

Muiden tahojen ohjeet kuntoutuksen toteutukseen liittyen

Opetus- ja kulttuuriministeriön mukaan

  • varhaiskasvatuksen tiloissa terapiaa, kuntoutusta tai vastaavaa lapsen tarvitsemaa tukea voidaan toteuttaa hygieniaohjeet huomioiden
  • koulun tiloissa voidaan toteuttaa yksittäisten oppilaiden kuntoutus ja terapiapalveluja kuten ennen etäopetukseen siirtymistä.

Lue lisää > Koronaviruksesta usein kysyttyä opetus- ja kulttuuriministeriön toimialalla

Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut 15.5.2020 ohjeen, jonka mukaan ympärivuorokautisen hoidon ja huolenpidon toimintayksiköitä koskeva vierailukielto ei koske välttämättömiä kuntoutuspalveluja kuten fysio- ja toimintaterapiapalveluja.

Lue lisää > Koronavirustartuntojen ehkäisy ympärivuorokautisen hoidon ja huolenpidon toimintayksikössä (pdf, STM)