Palveluntuottajakysely Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapiapalveluista

Arvostamme kokemustasi ja mielipidettäsi Kelan järjestämistä vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapiapalveluista. Vastaamalla palveluntuottajakyselyyn voit auttaa meitä kehittämään terapiapalveluita niin, että ne vastaavat entistä paremmin asiakkaiden tarpeisiin.

Palveluntuottajakysely on tarkoitettu Kelan terapioiden nykyisille palveluntuottajille. Kyselyyn vastaaminen vie noin 15 minuuttia.

Kysely toteutetaan anonyymisti eli vastaajaa ei voida tunnistaa annettujen vastausten perusteella.

Vastaa kyselyyn 22.11.mennessä.