Täsmennyksiä Kelan ohjeisiin kuntoutuspsykoterapian palveluntuottajille 1.5.2021 alkaen

Kela haluaa parantaa kuntoutuspsykoterapian prosessia ja yhdenmukaistaa käytäntöjä kaikkialla Suomessa. Sen vuoksi edellytämme kuntoutuspsykoterapian palveluntuottajilta 1.5.2021 alkaen yhtenäisiä toimintatapoja terapiapalautteiden laatimisessa, palautteen toimittamisessa hoitavalle taholle ja terapian vaikuttavuuden arvioinnissa.

Terapiapalautteen laatiminen ja toimittaminen 1.5.2021 alkaen

Terapiapalaute laaditaan jatkossa lomakkeelle KU138. Kela skannaa terapiapalautteet sähköiseen järjestelmään, jossa lomakkeelle KU138 tehty lausunto ohjautuu suoraan asiakkaan asiakirjoihin. Tämä nopeuttaa asiakkaan asian käsittelyä.
Terapeutti toimittaa jatkossa lomakkeelle KU138 laaditun palautteen asiakasta hoitavalle taholle. Toimittamiseen tarvitaan asiakkaan suostumus. Asiakas voi toimittaa palautteen hoitavalle taholle myös itse.
Terapeutti toimittaa palautteen myös Kelaan. Jos terapia jatkuu, palaute pitää toimittaa Kelaan 4 viikkoa ennen terapiajakson päättymistä. Jos terapia on päättynyt, palaute pitää toimittaa Kelaan viipymättä.

Terapian vaikuttavuuden arviointi 1.5.2021 alkaen

Hyvään kuntoutuskäytäntöön kuuluu, että kuntoutuspsykoterapian vaikuttavuutta arvioidaan.
Vaikuttavuuden arvioinnissa käytetään jatkossa CORE-OM -mittaria. Arviointi tehdään terapiajakson alussa ja lopussa, ja tiedot kirjataan palautelomakkeelle KU138.  Jos terapia on meneillään 1.5.2021, alkumittaus tehdään heti toukokuun alussa ja loppumittaus terapiajakson päättyessä.
CORE OM -mittari ja ohjeet sen käyttöön löytyvät Mielenterveystalon ammattilaisten mittari -osiosta sekä THL:n TOIMIA-tietokannasta.

Lisätietoa verkosta, viranomaislinjalta ja sähköpostitse

Jatkossa Kela ei lähetä palveluntuottajille enää erillisiä tiedotteita vaan tiedottaa ajankohtaisista asioista verkossa. Terapeutin tulee seurata sivua www.kela.fi/yhteistyokumppanit-kuntoutuspalvelut-ajankohtaista.
Jos sinulla on kysyttävää kuntoutuspsykoterapiaan liittyvistä asioista, voit soittaa Kelan viranomaislinjalle numeroon 020 692 235. Numeroon voi ilmoittaa myös osoitteiden ja yhteystietojen muutoksista.

Jos sinulla on kysyttävää terapeutin pätevyyden vahvistamiseen liittyvistä asioista, voit lähettää sähköpostia osoitteeseen kuntoutuspsykoterapeuttien_patevyydet@kela.fi.

Lisätietoa saa myös osoitteesta www.kela.fi/yhteistyokumppanit-kuntoutuspalvelut-nain-paaset-palveluntuottajaksi-kuntoutuspsykoterapia.

Kelan kuntoutusryhmä