Tiedote Kelan toimintaterapiapalveluntuottajille

Kela kilpailutti vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yksilötoimintaterapiapalvelut keväällä 2018. Sopimuskausi alkoi 1.11.2018 ja palvelun toteutus 1.1.2019. Markkinaoikeus kumosi eteläisen ja itäisen vakuutuspiirin yksilötoimintaterapioiden hankintapäätökset.

Kelalle ei myönnetty korkeimmassa hallinto-oikeudessa valituslupaa markkinaoikeuden päätöksiin, joten Markkinaoikeuden päätösten johdosta Kela kilpailuttaa eteläisen vakuutuspiirin sekä itäisen vakuutuspiirin yksilötoimintaterapiat uudestaan.

Yksilötoimintaterapian tarjouskilpailut eteläisen ja itäisen vakuutuspiirin osalta järjestetään aikaisintaan elokuussa 2020. Kela tiedottaa tarjouskilpailujen avautumisesta tarkemmin alkusyksystä.

Nykyisten palveluntuottajien sopimukset eteläisen ja itäisen vakuutuspiirin yksilötoiminterapiassa ovat voimassa siihen saakka, kunnes uusien tarjouskilpailujen mukaisten palvelujen sopimuskaudet alkavat.

Markkinaoikeuden ratkaisuilla ja uusilla järjestettävillä tarjouskilpailuilla ei ole vaikutusta muiden vakuutuspiirien toimintaterapiapalveluiden toteutukseen eikä lasten ja nuorten toimintaterapiapalvelujen toteutukseen.