Tiedote terapiapalvelutuottajille, jotka eivät tulleet hyväksytyksi sopimuskaudelle 1.1.2021 -31.12.2022

Kela kilpailutti uudelleen seuraavat vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen suomen- ja ruotsinkieliset palvelut syksyn 2020 aikana:

  • Eteläinen vakuutuspiiri: yksilötoimintaterapia erikseen suomenkielisenä ja ruotsinkielisenä palveluna  
  • Itäinen vakuutuspiiri: yksilötoimintaterapia suomenkielisenä palveluna

Hankintapäätökset on annettu 16.11.2020 ja sopimuskausi alkaa 1.1.2021. Uuden sopimuskauden mukaiset palvelut alkavat 1.3.2021.

Nykyiset sopimukset ovat voimassa 28.2.2021 saakka. Eteläisen vakuutuspiirin toimintaterapiasopimukset (yksilö) ja Itäisen vakuutuspiirin toimintaterapiasopimukset (yksilö) purkautuvat ilmoitetusti 28.2.2021. Palveluntuottaja ei siis voi enää 1.3.2021 lähtien toteuttaa 1.11.2018 alkaneen sopimuksen perusteella terapiapalvelua.

Kun palveluntuottajalla ei ole sopimusta Kelan kanssa sopimuskaudelle 1.1.2021-31.12.2022, palveluntuottaja ei voi toteuttaa edellä mainittuja Kelan terapiapalveluja 1.3.2021 alkaen, eikä Kela korvaa kuntoutuksesta aiheutuneita kustannuksia.

Asiakkaan on valittava uusi palveluntuottaja 1.3.2021 alkaen niistä palveluntuottajista, jotka ovat tulleet hyväksytyiksi asiakkaan asuinkuntaan.

Asiasta on laadittu tiedote henkilöasiakkaiden sivulle.

Pyydämme teitä huomiomaan, että palveluntuottajalla on tällä hetkellä voimassa olevan sopimuksen kohdan 12 mukaisesti velvollisuus auttaa asiakasta, kun palveluntuottaja vaihtuu. Asiakasta on tiedotettava palveluntuottajan vaihtumisesta hyvissä ajoin. Palveluntuottajan pitää myös yhteistyössä Kelan kanssa kaikin tavoin edistää sitä, että kuntoutujan siirtyminen Kelan kanssa sopimuksen tehneen, uuden palveluntuottajan asiakkaaksi onnistuu.