Tiedote terapiapalvelutuottajille, jotka eivät tulleet hyväksytyksi sopimuskaudelle 2.3.2020 -31.12.2021

Kela kilpailutti uudelleen seuraavat vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen suomen- ja ruotsinkieliset palvelut syksyn 2019 aikana:

  • Eteläinen vakuutuspiiri: yksilöallas- ja yksilöfysioterapiat erikseen suomenkielisenä ja ruotsinkielisenä palveluna  
  • Itäinen vakuutuspiiri: yksilöfysioterapia suomenkielisenä palveluna

Hankintapäätökset on annettu 15.1.2020 ja sopimus alkaa 2.3.2020. Uuden sopimuskauden mukaiset palvelut alkavat 1.5.2020.

Nykyiset 1.11.2018 alkaneet sopimukset ovat voimassa 30.4.2020 saakka. Eteläisen vakuutuspiirin fysio- ja allasterapiasopimukset (yksilö) ja Itäisen vakuutuspiirin fysioterapiasopimukset (yksilö) purkautuvat ilmoitetusti 30.4.2020.

Kun palveluntuottajalla ei ole sopimusta Kelan kanssa sopimuskaudelle 2.3.2020-31.12.2021, palveluntuottaja ei voi toteuttaa edellä mainittuja Kelan terapiapalveluja 1.5.2020 alkaen, eikä Kela korvaa kuntoutuksesta aiheutuneita kustannuksia.

Asiakkaan on valittava uusi palveluntuottaja 1.5.2020 alkaen niistä palveluntuottajista, jotka ovat tulleet hyväksytyiksi asiakkaan asuinkuntaan.

Asiasta on laadittu tiedote henkilöasiakkaiden sivulle.

Pyydämme teitä huomiomaan, että palveluntuottajalla on tällä hetkellä voimassa olevan sopimuksen kohdan 12 mukaisesti velvollisuus auttaa asiakasta, kun palveluntuottaja vaihtuu. Asiakasta on tiedotettava palveluntuottajan vaihtumisesta hyvissä ajoin. Palveluntuottajan pitää myös yhteistyössä Kelan kanssa kaikin tavoin edistää sitä, että kuntoutujan siirtyminen Kelan kanssa sopimuksen tehneen, uuden palveluntuottajan asiakkaaksi onnistuu.