Tiedote toimintaterapiapalveluntuottajille

Kela kilpailutti vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yksilöterapiapalvelut keväällä 2018. Sopimuskausi alkoi 1.11.2018 ja palvelun toteutus 1.1.2019.
Markkinaoikeus on kumonnut seuraavien yksilöterapioiden hankintapäätökset:

  • Eteläinen vakuutuspiiri: Allasterapia, fysioterapia ja toimintaterapia
  • Itäinen vakuutuspiiri: Fysioterapia ja toimintaterapia

Kela teki korkeimmalle hallinto-oikeudelle valituslupahakemukset markkinaoikeuden päätöksistä ja näihin ei valituslupaa myönnetty.

Markkinaoikeuden päätösten johdosta Kela aloittaa Eteläisen ja Itäisen vakuutuspiirin toimintaterapian uusien tarjouskilpailujen valmistelun. Nykyisten palveluntuottajien sopimukset ovat voimassa siihen saakka, kunnes uusien tarjouskilpailujen mukaisten palvelujen sopimuskaudet alkavat.

Markkinaoikeuden ratkaisuilla ja uusien tarjouskilpailujen valmistelulla ei ole vaikutusta muiden vakuutuspiirien toimintaterapiapalveluiden toteutukseen eikä lasten ja nuorten toimintaterapiapalvelujen toteutukseen.