Hammaslääkärin palkkiot

Tässä osiossa kerrotaan hammaslääkärin tekemien toimenpiteiden ja suun tutkimuksen korvaamisesta. Jos toimenpiteen tekee suuhygienisti, siitä maksetaan korvaus suuhygienistinpalkkiotaksan mukaan. Osio on tarkoitettu suunterveydenhuollon ammattilaisille.

Erikoishammaslääkärikorotus

Taksan mukaisia euromääriä korotetaan 30 %, kun erikoishammaslääkärin oikeudet saanut hammaslääkäri tekee tutkimuksen tai antaa hoidon omalla erikoisalallaan.

Korotukseen oikeuttavat sellaiset hammashoidon erikoisalat, joissa erikoishammaslääkäri toimii omalla erikoisalallaan ja jolla hänellä on potilaasta kliininen hoitovastuu.

Seuraavat erikoisalat oikeuttavat korotukseen:

  • suu- ja leukakirurgia
  • hampaiston oikomishoito
  • kliininen hammashoito, jonka painotusala on
  • protetiikka ja purentafysiologia
  • kariologia ja endodontia
  • lasten hammashoito
  • parodontologia.

Korotuksen voi saada myös silloin, jos hammaslääkärillä on kyseisen erikoisalan aiempi tutkintonimike.

Hammaslääketieteellisen diagnostiikan suuntautumisvaihtoehdoista suuradiologia ja suupatologia voivat poikkeustilanteissa oikeuttaa korotukseen suun tutkimustoimenpiteen kustannuksista.

Lähtökohta on, että erikoishammaslääkäri tietää, milloin hän tekee toimenpiteen omalla erikoisalallaan.

Rintamaveteraanit ja miinanraivaajat

Kela maksaa vain rintamaveteraaneille ja miinanraivaajille korvauksen hammasproteettisista toimenpiteistä ja hammasteknisistä kustannuksista.

Kela voi korvata hammaslääkärin tekemän suun tutkimuksen rintamaveteraaneille ja miinanraivaajille useamman kerran kalenterivuoden aikana.

Korvaus protetiikasta, suun tutkimuksista ja suun terveyttä edistävistä toimenpiteistä maksetaan rintamaveteraanien protetiikan toimenpidetaksan mukaan. Muu hammashoito korvataan hammaslääkärinpalkkiotaksan ja suuhygienistinpalkkiotaksan mukaan.