Hammaslääkärin määräämät radiologiset ja laboratoriotutkimukset

Kela voi maksaa korvausta hammaslääkärin määräämästä radiologisesta tutkimuksesta tai laboratoriotutkimuksesta, jos

  • tutkimuksen on määrännyt potilasta hoitava hammaslääkäri kliinisen tutkimuksen perusteella
  • tutkimus on tehty sairauden toteamiseksi.

Kela maksaa korvauksen tutkimuksen ja hoidon taksan mukaan. Tähän osioon on koottu tutkimuksia, joita hammaslääkärit yleisimmin määräävät.

Kaikki tutkimuksen ja hoidon toimenpiteet ja korvaustaksat löydät sairaanhoitokorvausten taksaluettelosta.

Vastaanotolla tehtävät mikrobiologiset tutkimukset

Jos hammaslääkäri tai suuhygienisti tekee vastaanotolla mikrobiologisia tutkimuksia, ne korvataan hammaslääkärinpalkkiotaksan tai suuhygienistinpalkkiotaksan mukaan.

Asiakkaan oikeus hoitopaikanvalintaan

Asiakkaan pitää halutessaan saada kirjallisena määräys niihin tutkimuksiin, joiden kustannuksista voi hakea sairaanhoitokorvausta. Asiakkaalla pitää olla mahdollisuus valita paikka, jossa tutkimus tehdään.