Rintamaveteraanien hammashoito

Tässä osiossa on hammaslääkäreille ja erikoishammasteknikoille tarkoitettua tietoa rintamaveteraanien ja miinanraivaajien hammashoidon korvaamisesta.

Rintamaveteraanien protetiikan toimenpidetaksaan sisältyy:

Muu hammashoito korvataan hammaslääkärinpalkkiotaksan tai suuhygienistinpalkkiotaksan mukaan.

Todistukset, jotka oikeuttavat veteraanin hammashoidon korvauksiin

Todistukset, jotka oikeuttavat veteraanin hammashoidon korvauksiin ovat:

  • rintamasotilastunnus
  • rintamapalvelutunnus
  • rintamatunnus
  • veteraanitunnus
  • todistus miinanraivauksesta.

Korvausta ei makseta henkilölle, jolla on ulkomaalaisen rintamasotilastunnus.

Rintamaveteraanien hammasprotetiikka

Hammasprotetiikan toimenpiteitä korvataan vain rintamaveteraaneille ja miinanraivaajille.

Kela voi korvata myös kokoproteesihoidon, jonka erikoishammasteknikko antaa rintamaveteraanille tai miinanraivaajalle. Korvauksen saaminen edellyttää, että hammaslääkäri on tehnyt suun tutkimuksen ja antanut sen perusteella määräyksen kokoproteesihoitoon. Määräyksen voi antaa myös julkisessa terveydenhuollossa työskentelevä hammaslääkäri. Lääkäri voi antaa määräyksen, jos hoidontarve on välitön eikä hammaslääkärin tutkimusta voida toteuttaa. Esimerkki tällaisesta tilanteesta on vuodepotilas, jonka kokoproteesi on mennyt rikki.

Proteettisen työn kliinisen ja teknisen työn kustannuksista haetaan korvausta erillisillä koodeilla.

Kliinisen työn suorittava hammaslääkäri tai erikoishammasteknikko merkitsee korvaamista varten selvityslomakkeeseen:

  • proteesin kliinisen ja teknisen työn toimenpiteet
  • toimenpiteiden koodit
  • perityt toimenpidekohtaiset palkkiot.

Korvaushakemukseen liitetään hammaslaboratorion tekemä työkuvaus.

Proteesien suunnittelu ja työohjeet hammaslaboratoriolle sekä proteesin käytön ja omahoidon opetus sisältyvät toimenpiteisiin. Kela ei maksa niistä erillistä korvausta.

Jos proteesia korjataan tai uusi proteesi valmistetaan tavanomaista lyhyemmän aikajakson kuluessa, hoidon tarve pitää perustella korvaushakemuksessa.

Sotilasvamma

Valtiokonttori maksaa tarpeellisen hammashoidon, jota tarvitaan sotilasvamman takia. Valtiokonttori antaa sotainvalidille maksusitoumuksen korvaamiinsa hoitotoimenpiteisiin ja korvausta haetaan Valtiokonttorilta. Lue lisää sotainvalidien palveluista (valtiokonttori.fi).

Kelasta voi hakea korvausta muusta mahdollisesta hammashoidosta, joka ei kuulu Valtiokonttorin maksusitoumukseen.

Lue lisää