Yrittäjän työtulot

Määrittelet yrittäjän eläkevakuutuksessa eli YEL- tai MYEL-vakuutuksessa vuosittaisen työtulosi. Se vaikuttaa eläkkeesi lisäksi Kelan etuuksien määrään ja oikeuteesi saada työttömyyspäivärahaa.

YEL- ja MYEL-tulorajat vuonna 2022

  • YEL-työtulon alaraja on 8 261,71 euroa vuodessa.
  • MYEL-työtulon alaraja on 4131 euroa vuodessa.
  • Työttömyyspäivärahaan vaadittava työtulo on 13 573 euroa vuodessa.

Työtulo ja päivärahat

Kela laskee päivärahojen määrän vuositulon eli 12 kalenterikuukauden tarkastelujakson mukaan. Yrittäjän vuositulo on YEL- tai MYEL-vakuutuksen työtulo. YEL- tai MYEL-vakuutuksesi työtulo määrää seuraavien etuuksien suuruuden:

  • vanhempainpäivärahat (äitiysraha, erityisäitiysraha, isyysraha, vanhempainraha)
  • sairauspäiväraha
  • kuntoutusraha.

Palkkatuloa omasta yrityksestä tai elinkeinotoiminnan ansiotuloa ei lasketa mukaan vuosituloon. Jos YEL- tai MYEL-työtulo jää pieneksi, Kela maksaa etuutta vähimmäismäärän. Jos YEL- tai MYEL-työtulosi määrä on muuttunut tarkastelujakson aikana, Kela laskee päivärahan määrän keskimääräisen työtulosi perusteella.

Esimerkki

Liisa on yrittäjä. Hän sairastuu, ja lääkäri toteaa hänet työkyvyttömäksi 15.2.2021 alkaen.

Liisa hakee Kelasta sairauspäivärahaa. Kela laskee sairauspäivärahan määrän Liisan vuositulon perusteella. Liisan YEL-vakuutuksen työtulo on 20 000 euroa vuodessa. 12 kuukauden tarkastelujakso on 1.1.–31.12.2020.

Liisa saa sairauspäivärahaa arviolta noin 46 euroa arkipäivässä.

Laskurien avulla voit arvioida Kelan maksamien etuuksien määrän.

Tulojen selvittäminen

Kela saa tiedot YEL- tai MYEL-työtuloista suoraan työeläkelaitoksesta. Sinun ei tarvitse toimittaa niitä erikseen Kelaan.

Jos sinulla on YEL- tai MYEL-työtulojen lisäksi palkkatuloja muualta kuin omasta yrityksestäsi, Kela saa niistä tiedot tulorekisteristä. Kela hyödyntää näitä tietoja hakemusten käsittelyssä. Tarvittaessa sinulta pyydetään lisätietoja.

Yritystoiminnan tulot

Joihinkin Kelan etuuksin vaikuttavat muut tulot kuin YEL- tai MYEL-työtulo. Esimerkiksi kotihoidon tuen hoitolisään ja toimeentulotukeen vaikuttavat yritystoimintasi todelliset tulot. Kunkin etuuden hakemuslomakkeesta selviää, mitkä tulot sinun täytyy Kelalle selvittää.

Lue lisää