Työterveyshuollon korvausten hakeminen

Työnantaja hakee korvausta työterveyshuollon kustannuksista kirjanpitonsa mukaan tilikausittain jälkikäteen. Hakemuksessa esitetyt kustannukset on pystyttävä selvittämään työnantajan kirjanpidosta.

  • Työnantaja hakee korvausta yhdellä hakemuksella, vaikka palveluja olisi ostettu eri toimipaikoille usealta eri palveluntuottajalta tai palveluntuottaja olisi vaihtunut kesken tilikauden.
  • Hakemuksessa voi olla vain yhden työnantajan kustannuksia. Emoyhtiö ja sen tytäryhtiöt ovat erillisiä työnantajia. Ne hakevat korvausta omilla, erillisillä hakemuksillaan.
  • Korvaushakemukseen ei tarvita liitteitä. Kela voi tarvittaessa pyytää erikseen lisäselvityksiä kuten työterveyshuollon toimintasuunnitelman, työsuojelutoimikunnan lausunnon tai muun lisäselvityksen.

Työterveyshuollon hakemusten käsittelypaikoista saa tietoa työterveyshuollon korvausten hakemisesta ja maksetuista korvauksista.

Tee hakemus Kelan asiointipalvelussa

Videolla opastetaan, miten täytät verkkohakemuksen.

Katso video

Hakemus verkossa

Korvausta voi hakea verkossa työterveyshuollon korvausten asiointipalvelussa. Asiointipalvelua varten työnantajalla pitää olla Y-tunnus ja Katso-tunniste.

Verkkopalvelu kysyy vain tarpeelliset tiedot

Verkkopalvelussa työnantajan edustaja määrittelee, ilmoittaako hän vain ehkäisevän työterveyshuollon kustannuksia vai myös sairaanhoidon kustannuksia, ts. minkä korvausluokan kustannus- ja toimintatietoja hän ilmoittaa. Valintojen perusteella asiointipalvelu ohjaa täyttämään vain ne tiedot, jotka ovat hakijan kannalta tarpeelliset.

Palvelu tarkistaa, että kaikkiin pakollisiin kysymyksiin on vastattu, ja että tarvittavat tiedot on annettu oikeassa muodossa.  Tiedot siirtyvät sähköisesti suoraan Kelan järjestelmiin. Näin hakemusten käsittely nopeutuu.

Hakemus paperilomakkeella

Vaihtoehtoisesti työnantaja voi tulostaa ja täyttää paperilomakkeen Työnantajan korvaushakemus terveydenhuollon kustannuksista SV 98a TTH. Hakemuslomakkeelle on erillinen täyttöohje SV 101a TTH.

Työnantaja voi myös täydentää työterveyshuollon palveluntuottajan esitäyttämän lomakkeen korvaushakemukseksi.

Jos postitat työnantajan tai yrittäjän korvaushakemuksen, voit lähettää sen työterveyshuollon korvaushakemusten käsittelypaikkaan. Käsittelypaikka määräytyy korvausta hakevan yrityksen tai yrittäjän paikkakunnan ja hakemuksen kokonaiskustannusten mukaan.

Hakuaika

Työnantaja hakee Kelalta korvausta työterveyshuollon kustannuksista kirjanpitonsa mukaisen tilikauden ajalta.

Korvauksen hakuaika on kuusi kuukautta työnantajan tilikauden päättymisestä. Jos hakemus on saapunut myöhästyneenä, korvaus voidaan harkinnan mukaan myöntää kokonaan tai osaksi, jos sen hylkäämistä pidetään kohtuuttomana.

Esimerkkejä hakuajan laskemisesta
Tilikausi päättyy Hakemus viimeistään Kelassa
31.12.  30.6.
29.2. 29.8.
30.4. 30.10.
31.8. 29.2.
 

Yksityishenkilö tai kotitalous, joka toimii työnantajana, hakee palkkaamansa henkilön työterveyshuollon kustannuksista korvausta kerran vuodessa kalenterivuosittain jälkikäteen. Hakuaika päättyy 30.6.

Lue lisää