Kirjautuminen Katso-tunnisteella

Voidakseen hakea työterveyshuollon korvauksia verkossa työnantajalla pitää olla y-tunnus  ja Katso-tunniste. Yrityksen Katso-pääkäyttäjä määrittelee Katso-palvelussa

  • korvaushakemuksen täyttäjälle muokkausoikeudet (TATTH Hakemuksen muokkaus) ja
  • lähettäjälle lähetysoikeudet (TATTH Hakemuksen lähetys). Lähetysoikeuksiin sisältyvät myös muokkausoikeudet. Hakemuksen voi lähettää henkilö, jolla on yrityksessä nimenkirjoitusoikeus.

Moinitoimipaikkaisen yrityksen Katso-pääkäyttäjä voi määritellä tarvittavan Katso-roolin

  • joko koko organisaation kattavaksi, jolloin työnantaja hakee korvaukset yhdellä hakemuksella kaikkien toimipaikkojen kustannuksista
  • tai toimipaikkakohtaiseksi alitunnisteilla, jolloin korvaushakemukset voi täyttää ja lähettää toimipaikoittain (edellyttää, että toimipaikat ovat kirjanpidollisesti omia erillisiä kokonaisuuksiaan).

Lue lisää