Työterveyshuollon korvaushakemuksen täydentäminen

Jos työnantaja hakee työterveyshuollon korvaukset työnantajien asiointipalvelun kohdassa Työterveyshuollon korvaukset, palvelu tarkistaa, että kaikkiin pakollisiin kysymyksiin on vastattu, ja että tarvittavat tiedot on annettu oikeassa muodossa.

Jos työnantaja hakee korvausta palveluntuottajan esitäyttämällä paperilomakkeella, tiedot tulee tarkistaa ja täydentää lomakkeelle ainakin seuraavat kohdat:

 • Maksuosoite (kohta 2)
 • Työntekijöiden (TyEL-vakuutettujen) lukumäärä (kohta 3)
 • Yrittäjien (YEL- tai MYEL-vakuutettujen) lukumäärä (kohta 3)
  • Täytä kohta siinä tapauksessa, jos olet työnantajan asemassa oleva yrittäjä ja olet sopinut palveluntuottajasi kanssa, että haet korvausta omista työterveyshuollon kustannuksistasi työntekijöiden kustannusten yhteydessä.
 • Tiedot työterveyshuollon palvelujen järjestämisestä (kohta 4)
  • Palveluntuottajan toimiluvan tarkistaminen
  • Omalla työterveysasemalla järjestetyt palvelut
 • Työterveyshuollon toimintasuunnitelma (kohta 5)
  • Altisteet ja kuormitustekijät
  • Tavoitteet
 • Tiedot työpaikan yhteistoiminnasta ja lausunto korvaushakemuksesta (kohta 6)
 • Kustannukset-kohdan kysymykset (kohta 13)
  • Onko työterveyshuolto ollut työntekijöille maksutonta?
  • Onko sairaanhoitokustannuksista haettu korvausta muusta vakuutuksesta?

Muista myös allekirjoittaa hakemus.

Kun lomakkeen kaikki tiedot on täytetty huolella, Kelan ei tarvitse erikseen pyytää täydentämään hakemusta, ja hakemusten käsittely nopeutuu. Ilman riittäviä tietoja Kela ei pysty ratkaisemaan hakemusta.

Ohjeita työnantajalle työterveyshuollon kustannusten korvausten hakemisesta sekä korvaushakemuslomakkeen täyttämisestä on täyttöohjeen (SV 101 a TTH) lisäksi työnantajille lähetetyissä kirjeissä.

Lue lisää