Työterveyshuollon korvausten hakuaika

Työnantaja hakee Kelalta korvausta työterveyshuollon kustannuksista kirjanpitonsa mukaisen tilikauden ajalta.

Korvauksen hakuaika on kuusi kuukautta työnantajan tilikauden päättymisestä. Jos hakemus on saapunut myöhästyneenä, korvaus voidaan harkinnan mukaan myöntää kokonaan tai osaksi, jos sen hylkäämistä pidetään kohtuuttomana.

Esimerkkejä hakuajan laskemisesta
Tilikausi päättyy Hakemus viimeistään Kelassa
31.12. 30.6.
29.2. 29.8.
30.4. 30.10.
31.8. 29.2.

 

Yksityishenkilö tai kotitalous, joka toimii työnantajana, hakee palkkaamansa henkilön työterveyshuollon kustannuksista korvausta kerran vuodessa kalenterivuosittain jälkikäteen. Hakuaika päättyy 30.6.