Lähetä hakemuksen pohjatiedot sähköisesti Kelaan

Työterveyshuollon palveluntuottaja voi lähettää työnantajakohtaiset työterveyshuollon kustannus- ja toimintatiedot suoraan omasta tietojärjestelmästään Kelaan. Nämä pohjatiedot vastaavat työterveyshuollon palveluntuottajan tietojärjestelmästä Kelan hyväksymälle lomakkeelle tulostuvia tietoja.

Pohjatietojen lähettämisen edellytykset työterveyshuollon palveluntuottajalle

  1. Palveluntuottajalla on käytössä tietojärjestelmä, jonka Kela on testauksen perusteella hyväksynyt tietojen lähettämiseen. Kela on hyväksynyt tietojen välitykseen kolme järjestelmää. Varmista asia omalta järjestelmätoimittajaltasi.
  2. Palveluntuottaja ja Kela ovat tehneet kirjallisen sopimuksen pohjatietojen lähettämisestä. Sopimusmenettelystä saa lisätietoa sähköpostitse tth@kela.fi.
  3. Palveluntuottajalla on tarvittava lupa tietojen lähettämiseen.

Pohjatiedot työnantajan käyttöön

  • Työterveyshuollon palveluntuottaja sopii työnantajan kanssa hakemuksen pohjatietojen lähettämisestä Kelaan.
  • Työnantaja tarkistaa palveluntuottajan lähettämät tiedot Kelan asiointipalvelussa.
  • Työnantaja voi palvelussa muokata tietoja ja hyväksyä ne korvaushakemuksen pohjaksi.

Kelan asiointipalvelu ohjaa korvauksen hakijaa hakemuksen täytössä. Palvelu tarkistaa, että kaikkiin pakollisiin kysymyksiin on vastattu ja että tarvittavat tiedot on annettu oikeassa muodossa. Hakijan antamat tiedot siirtyvät suoraan Kelan järjestelmiin. Näin hakemusten käsittely nopeutuu.

Lisätietoja