Hakemus vireille

Hakemus tulee vireille, kun se on vastaanotettu Kelassa. Siitä lasketaan mm. aika, jolta etuutta voidaan maksaa takautuvasti. Kun etuus haetaan verkossa, se tulee vireille heti.

Jos hakemuksen voi jättää muualle kuin Kelaan, se tulee vireille samana päivänä myös Kelassa. Esimerkiksi eläkehakemus tulee vireille Kelassakin sinä päivänä, jona se on jätetty työeläkelaitokseen, työeläkejärjestelmän palvelupisteeseen tai ulkomaan vakuutuslaitokseen.

Hakemukset rekisteröidään Kelassa saapumispäivänä, vaikka niistä puuttuisi tietoja tai liitteitä. Kelaan tulevat paperihakemukset ja niiden liitteet skannataan ja toimitetaan sähköisesti eteenpäin, jolloin ne voidaan käsitellä missä tahansa Suomessa. Verkossa tehdyt hakemukset ovat valmiiksi sähköisessä muodossa. Sairaanhoitokorvauksia koskevia hakemuksia ei skannata erikseen ennen ratkaisua.

Etuuksien hakutavat -sivulta näet, mitä etuuksista voi hakea verkossa ja mitä paperilomakkeella. Kelan verkkoasioinnissa voit seurata useimpien etuushakemustesi käsittelyä. Hakemus näkyy palvelussa rekisteröinnin jälkeen.