Hammashoidon korvaaminen

Hammashoidon taksa jakautuu hammaslääkärinpalkkiotaksaan, rintamaveteraanien protetiikan toimenpidetaksaan ja suuhygienistinpalkkiotaksaan.

Taksan mukaisia euromääriä korotetaan 30 %:lla, kun erikoishammaslääkärin oikeudet saanut hammaslääkäri suorittaa tutkimuksen tai hoidon omalla erikoisalallaan.

Hammashoidon erikoisalat, joissa erikoishammaslääkärillä on omalla erikoisalallaan potilaan hoidosta kliininen hoitovastuu, oikeuttavat korotukseen. Näitä ovat suu- ja leukakirurgia, hampaiston oikomishoito ja kliinisen hammashoidon painotusalueena protetiikka ja purentafysiologia, kariologia ja endodontologia, lasten hammashoito tai parodontologia. Korotus on mahdollinen myös kyseisellä erikoisalalla aiemmin suoritetulla tutkintonimikkeellä. Hammaslääketieteellisen diagnostiikan painotusalueista suuradiologia ja suupatologia voivat poikkeustilanteissa oikeuttaa korotukseen tutkimustoimenpiteen osalta. Lähtökohtana on, että erikoishammaslääkäri tietää, milloin tekee toimenpiteen omalla erikoisalallaan.

Aikaperusteisen toimenpiteen aika arvioidaan toimenpiteen kliiniseen työhön kuluneena aikana. Yhdellä käyntikerralla korvataan samasta toimenpideryhmästä vain yksi aikaperusteinen toimenpide, lukuun ottamatta mahdollisesti useampaan hampaaseen samalla käynnillä tehtyä hampaan juurikanavien avaus- ja laajennustoimenpidettä, jotka ovat paitsi aikaperusteisia myös hammaskohtaisia.

Protetiikan toimenpiteitä korvataan vain rintamaveteraaneille ja miinanraivaajille. Proteesi-työ käsittää kliinisen ja teknisen työn, jotka selvitetään erillisinä toimenpiteinä.

Hammaslääkärin tekemän tutkimuksen korvaaminen

Hammaslääkärin tekemä suun ja hampaiden tutkimus korvataan kerran joka toinen kalenterivuosi. Suun ja hampaiden tutkimus voidaan kuitenkin korvata kerran kalenterivuodessa, jos potilaan terveydentila sitä edellyttää.

Hoito-ohjeet ja mahdollinen resepti

WZB00 (puhelimitse annetut hoito-ohjeet ja mahdollinen resepti) korvataan ainoastaan silloin, kun hoito-ohjeita ja mahdollinen resepti annetaan muulloin kuin hoitokäynnin yhteydessä.

Saman hammaslääkärin hoitokäynnistä ja koodista WZB00 ei makseta korvausta samalta käyntipäivältä.

Koodia WZB00 käytetään tilanteissa, joissa hoito-ohjeita ja mahdollinen resepti annetaan esimerkiksi puhelimitse, postitse tai sähköpostitse. WZB00 voidaan korvata myös etäyhteyden kautta toteutettuna.

Pelkästä reseptin uusimisesta ei makseta korvausta.

Lääkärintodistus

Lääkärintodistuksista tai -lausunnoista maksetaan sairausvakuutuskorvaus silloin, kun todistus tai lausunto on kirjoitettu sairausvakuutuslain mukaista etuutta varten.

Lue lisää