Hammaslääkärin määräämien radiologisten ja laboratoriotutkimusten korvaaminen

Radiologisesta tai laboratoriotutkimuksesta peritystä palkkiosta maksetaan korvaus tutkimuksen ja hoidon taksan mukaan. Hammashoidon taksassa ovat ainoastaan vastaanotolla hoidon yhteydessä suoritetut mikrobiologiset tutkimukset. Näistä korvaus maksetaan hammaslääkärin- tai suuhygienistinpalkkiotaksan mukaan.

Radiologinen tutkimus voidaan korvata, kun sen on määrännyt potilasta hoitava hammaslääkäri kliinisen tutkimuksen perusteella. Tutkimukseen tulee sisältyä tutkimusmateriaalin analysointi, tulkinta, hammaslääkärin tai radiologin antama lausunto ja riittävä dokumentointi.

Magneetti-, tietokonetomografia- sekä hampaiston ja leukojen TT-tutkimuksia korvataan, kun tutkimuksen on määrännyt potilasta hoitava erikoislääkäri tai erikoishammaslääkäri.

Laboratoriotutkimuksiin sisältyy myös patologian alaan kuuluvat tutkimukset. Patologian alaan kuuluvien tutkimusten näytteenotto korvataan hammaslääkärinpalkkiotaksan mukaan. Muissa näytteenottoa vaativissa tutkimuksissa näytteenotto sisältyy tutkimuksen taksaan. Tutkimustulokseen sisältyy asiantuntijan lausunto.

Helsingin yliopiston hammaslääketieteen laitoksen suorittama yksityisessä terveydenhuollossa toimivan hammaslääkärin määräämä radiologinen tutkimus rinnastetaan yksityiseen terveydenhuoltoon, kun tutkimus tehdään yliopiston omana toimintana.

Lue lisää