Harkinnanvaraiset kuntoutuspalvelut

Kela järjestää ja rahoittaa harkinnanvaraista kuntoutusta perustuen lakiin Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista (KKRL 12 §). Harkinnanvarainen kuntoutus täydentää Kelan ammatillista ja vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta. Harkinnanvaraisen kuntoutuksen varoja kohdennetaan myös kuntoutuksen kehittämistoimintaan. Kelan harkinnanvaraisen kuntoutuksen tärkeimpänä tavoitteena on tukea kuntoutujien työ-, opiskelu- ja toimintakykyä.

Harkinnanvaraisen kuntoutuksen suunnitelma laaditaan joka toinen vuosi neljälle seuraavalle kalenterivuodelle. Eduskunta päättää harkinnanvaraiseen kuntoutukseen käytettävän rahamäärän vuosittain.

Kela järjestää harkinnanvaraisena kuntoutuksena seuraavia palveluja:

Harkinnanvaraisten kuntoutuspalvelujen hankinnoista löytyy tietoa Hankinnat-sivulta.