Henkilökohtainen Kela-neuvonta

Henkilökohtainen Kela-neuvonta on erityisen tuen tarpeessa oleville sairaille ja vammaisille asiakkaille suunnattu  palvelu. Asiakkaat tulevat palvelun piiriin usein hoitavan tahon, kuten erityisneuvolan ja  sosiaalityöntekijöiden ja kuntoutusohjaajien lähettäminä.

Henkilökohtaiset Kela-neuvojat ottavat kokonaisvaltaisesti vastuuta asiakkaan neuvonnasta ja etuuksista silloin, kun tavanomaiset palvelut eivät hänen elämäntilanteessaan ole riittävät. Kela-neuvoja keskustelee asiakkaan kanssa palvelutarpeesta ja sopii tapaamisesta tarvittaessa. Jos yhdessä sovitaan henkilökohtaisen Kela-neuvonnan palvelusta, tehdään asiakkaan kanssa yhteistyösuunnitelma. Tarvittaessa suunnitelman laadintaan ja muuhun yhteistyöhön  voi asiakkaan suostumuksella osallistua myös muita hänen kanssaan yhteistyötä tekeviä tahoja.

Kun asiakkaan kanssa on tehty yhteistyösuunnitelma, Kela-neuvoja

  • sopii suunnitelman seurannasta
  • varmistaa yhteistyössä, että asiakas saa hänelle kuuluvat etuudet sujuvasti
  • ottaa tarvittaessa yhteyttä asiakkaan kanssa yhteistyötä tekeviin tahoihin ja ohjaa hänet myös muiden palvelujen piiriin.

Kela-neuvoja varmistaa, että asiakas ja hänen perheensä saa kaikki heille kuuluvat tuet ja palvelut oikea-aikaisesti, esim.

Lue lisää