Tutkimuksen yhteystiedot

Kelan tutkimus
Nordenskiöldinkatu 12, 00250 Helsinki
PL 450, 00056 Kela (postiosoite)
Peltolantie 3, 20720 Turku
020 634 11, faksi 020 634 1700 (Helsinki), 020 634 2800 (Turku)
tutkimus(at)kela.fi

Tutkimusyksikön päällikkö Hennamari Mikkola, KTT

Tiedot Asiantuntemus Ryhmä

Aaltonen, Katri ›

erikoistutkija

sosiaalifarmasia, lääkkeisiin liittyvä tutkimus, eri maiden korvausjärjestemät

Tutkimusyksikkö

Ahlstedt, Jaana ›

julkaisusihteeri
020 63 41626

julkaisutoimitus

Tutkimusyksikkö

Blomgren, Jenni ›

tutkimuspäällikkö
020 63 41893

sairaanhoitokorvaukset, sairauspäivärahat, työkyvyttömyyseläkkeet, hyvinvointi- ja terveyserot, sairausperusteisten etuuksien rekisteritutkimus

Tutkimusyksikkö

Bogdanoff, Piia ›

suunnittelija
020 63 41481

Tutkimusyksikkö

Heino, Pekka ›

tutkija
020 63 42875

tilastollinen tietojenkäsittely, rekisteritutkimus

Tutkimusyksikkö

Heinonen, Hanna-Mari ›

tutkija

sosiaalipolitiikka, asiakkuusprosessit

Tutkimusyksikkö

Helne, Tuula ›

johtava tutkija
020 63 41582

kestävä kehitys, kestävä hyvinvointi, sosiaalipolitiikka ja ekologiset kysymykset, hyvinvointiteoriat, nuoriso

Tutkimusyksikkö

Hujanen, Timo ›

erikoistutkija
020 63 41931

terveystalous, työterveyshuolto, terveydenhuollon rahoitus, kustannukset, vaikuttavuus

Tutkimusyksikkö

Hyvärinen, Tarja ›

vastaava julkaisutoimittaja
020 63 41955

Tutkimusyksikkö

Ikonen, Milla ›

suunnittelija

050 305 7861

tutkimusviestintä

Viestintäyksikkö

Jauhiainen, Signe ›

tutkimuspäällikkö
020 634 1958

taloustiede, työmarkkinat, eläketurva, julkinen talous, maahanmuutto

Tutkimusyksikkö

Kainu, Markus ›

tutkija

Tutkimusyksikkö

Kari, Heini ›

tutkija

lääkekorvausjärjestelmä, lääkekustannukset, rekisteritutkimus

Tutkimusyksikkö

Korpela, Tuija ›

tutkija
020 63 41945

rekisteritutkimus, sosiaalipolitiikka, perintätutkimus, sosiaaliturvajärjestelmä, perustoimeentulotuki

Tutkimusyksikkö

Koskenvuo, Karoliina ›

tutkimuspäällikkö
020 63 41355

kuntoutus, työkyvyttömyys, epidemiologia, eläketurva, kansanterveystiede

Tutkimusyksikkö

Koskinen, Hanna ›

ryhmäpäällikkö
020 63 41902

terveystaloustiede

Tutkimusyksikkö

Kultanen, Virpi ›

tietoasiantuntija
020 634 1662

tiedonhaun menetelmät, sisällönkuvailun menetelmät, tiedonhaun opetus

Tutkimusyksikkö

Kurko, Terhi ›

erikoistutkija, virkavapaalla
020 63 40726

Tutkimusyksikkö

Kuusisto, Satu ›

tutkija

terveystaloustiede, rekisteritutkimus

Tutkimusyksikkö

Laatu, Markku ›

tutkija
020 63 41930

sosiaaliset ongelmat, sosiaaliturvan toimeenpano, työelämän laatu, asiakkaiden kohtaaminen, etnisten vähemmistöjen ja sosiaaliturvajärjestelmän suhteet

Tutkimusyksikkö

Martikainen, Jaana ›

tutkimuspäällikkö, virkavapaalla
020 63 41953

lääkkeiden käyttö, lääkkeiden määrääminen, lääkekustannukset

Tutkimusyksikkö

Mattila, Hannu ›

erikoistutkija
020 63 41956

asiakaspalvelututkimus, tilastolliset tutkimusmenetelmät

Tutkimusyksikkö

Miettinen, Anneli ›

tutkija
020 634 4129

Tutkimusyksikkö

Miettinen, Sari ›

projektipäällikkö

laadullinen tutkimus, sosiaali- ja terveyspolitiikka, kuntoutusjärjestelmä, kuntoutuspolitiikka

Tutkimusyksikkö

Mikkola, Hennamari ›

tutkimusyksikön päällikkö
020 634 1890

terveystaloustiede, terveyden- ja vanhustenhuollon rahoitus, terveyden- ja vanhustenhuollon markkinat

Tutkimusyksikkö

Mäkkylä, Katja ›

tutkija

laadullinen tutkimus, media- ja viestintätutkimus

Tutkimusyksikkö

Niemelä, Mikko ›

tutkimusprofessori (Kela) / professori (Turun yliopisto), virkavapaalla

tulonjako, väestön elinolot, sosiaali- ja terveyspolitiikka

Tutkimusyksikkö

Näsi, Ella ›

tutkija
020 634 1762

laadullinen tutkimus, työkyky, kansanterveystiede, global health, yhteisöviestintä

Tutkimusyksikkö

Pappila, Jyrki ›

tietoasiantuntija
020 63 41565

tiedonhaun menetelmät, sisällönkuvauksen menetelmät

Tutkimusyksikkö

Perhoniemi, Riku ›

tutkija
020 63 42156

työkyky, työkyvyttömyyseläke, työhyvinvointi

Tutkimusyksikkö

Pitkänen, Visa ›

tutkija

terveystaloustiede, taloustiede, rekisteritutkimus

Tutkimusyksikkö

Rautjärvi, Leena ›

julkaisutoimittaja
020 63 41957

Tutkimusyksikkö

Rinne, Hanna ›

tutkija

rekisteritutkimus, väestöryhmittäiset terveyserot

Tutkimusyksikkö

Roponen, Petri ›

tutkija

Tutkimusyksikkö

Räsänen, Tapio ›

tutkija
020 63 41789

mikrosimulaatio, tilastotiede, tilastollinen tietojenkäsittely, rekisteritutkimus

Tutkimusyksikkö

Rättö, Hanna ›

tutkija

Tutkimusyksikkö

Saarikallio-Torp, Miia ›

tutkija
020 63 41968

taloustiede

Tutkimusyksikkö

Saastamoinen, Leena ›

tutkimuspäällikkö
020 63 41972

lääkkeiden käyttö, lääkekustannukset, lääkekorvaukset, rationaalinen lääkehoito

Tutkimusyksikkö

Sakslin, Maija ›

vastaava tutkija, virkavapaalla

sosiaaliset oikeudet ja ihmisoikeudet, sosiaalioikeus ja sosiaalivakuutusoikeus, eurooppaoikeus, valtiosääntöoikeus

Tutkimusyksikkö

Salminen, Anna-Liisa ›

tutkimusprofessori, tutkimuspäällikkö
020 63 41303

arviointitutkimus, kuntoutus, etäkuntoutus, apuvälineet, toimintaterapia, monimenetelmällinen tutkimus

Tutkimusyksikkö

Seppänen-Järvelä, Riitta ›

tutkimuspäällikkö

kuntoutus, arviointi- ja implementaatiotutkimus, monimenetelmällisyys, laadulliset tutkimusmenetelmät

Tutkimusyksikkö

Sihvonen, Ella ›

tutkija

Tutkimusyksikkö

Simanainen, Miska ›

tutkija
020 634 0527

mikrosimulaatio

Tutkimusyksikkö

Soppi, Aarni ›

tutkija

Tutkimusyksikkö

Talka, Reeta ›

erikoistutkija

lääkekustannukset, farmakologia

Tutkimusyksikkö

Tillman, Päivi ›

tutkija
020 634 1927

rekisteritutkimus, kyselytutkimus, omaishoito, sairausvakuutus, sosiaalivakuutus, terveydenhuollon rahoitus, matkakorvaus

Tutkimusyksikkö

Tschamurov, Viveka ›

tutkija
020 634 1905

työn taloustiede, rekisteritutkimus, työttömyys, nuorisotyöttömyys

Tutkimusyksikkö

Tuominen, Marja-Liisa ›

tietopalvelusihteeri
020 63 41701

tietoasiantuntijuus

Tutkimusyksikkö

Tuovinen, Anna-Kaisa ›

Tutkija

hallinto-oikeus, sosiaali- ja terveysoikeus

Tutkimusyksikkö

Veilahti, Antti ›

tutkimuspäällikkö
020 634 1277

sosiologia, julkinen talous, vertaileva sosiaalipolitiikka, nuorten syrjäytyminen, mielenterveys, toimeentuloturvan rekisteritutkimus

Tutkimusyksikkö

Virta, Lauri ›

johtava tutkijalääkäri
020 63 42858

kelan sairausperusteisten etuuksien rekisteritutkimus, fysiatrian erikoislääkäri ja kuntoutuksen erityispätevyys

Tutkimusyksikkö

Ylikännö, Minna ›

ryhmäpäällikkö
020 63 42803

toimeentulotuki, työvoimapolitiikka, työttömien hyvinvointi ja työllistäminen, suomen perustulokokeilu, ajankäyttötutkimus (mm. perheiden ajankäyttö ja hyvinvointi)

Tutkimusyksikkö

Österbacka, Eva ›

erikoistutkija

tuloliikkuvuus, perheen ajankäyttö, lasten hyvinvointi, työmarkkinat

Tutkimusyksikkö