Tutkimuksen yhteystiedot

Kelan tutkimus
Nordenskiöldinkatu 12, 00250 Helsinki
PL 450, 00056 Kela (postiosoite)
Peltolantie 3, 20720 Turku
020 634 11, faksi 020 634 1700 (Helsinki), 020 634 2800 (Turku)
tutkimus(at)kela.fi

Tutkimusyksikön päällikkö Hennamari Mikkola, KTT

Henkilöstö

tutkimusryhmä

Sari Kehusmaa

erikoistutkija, virkavapaalla
FT

Yhteydenotot

020 634 2866
050 592 6101
etunimi.sukunimi(at)kela.fi

Osoite

Kela Tieto- ja viestintäyksikkö
Peltolantie 3
20720 Turku

Erityisasiantuntemus

  • terveystaloustiede
  • omaishoito
  • eläkettä saavan hoitotuki
  • ikääntyneiden kuntoutuksen vaikuttavuus
  • rakennemuutoksen vaikutus palvelujärjestelmään
  • ikääntyneiden sosiaali- ja terveyspalvelut sekä niiden rahoitus

Hankkeet

Julkaisut

Asiantuntijatehtävät

  • Jäsen Kansallisessa omaishoitoa kehittävässä työryhmässä
  • Asiantuntijana THL:n TERVEYS 2011 väestötutkimuksessa ja peruspalvelujen vaikuttavuutta selvittävässä tutkimuksessa sekä Kaste osahankkeen III tukiryhmässä.