Eurooppalaisella sairaanhoitokortilla saa hoidon ulkomailla myös koronaepidemian aikana – vältä kuitenkin kaikkea matkustamista

Kelasta kysytään usein, miten ulkomailla sairastunut saa hoitoa koronaepidemian aikana. Oikeus saada hoitoa ja hoidosta perittävät maksut vaihtelevat maittain ja tilanteittain.

EU- ja Eta-maissa sekä Sveitsissä lääketieteellisesti välttämättömän hoidon saa paikallisen asiakasmaksun hinnalla, jos hoidon antajalle näyttää Kelan myöntämän eurooppalaisen sairaanhoitokortin. Lääketieteellisesti välttämätön hoito tarkoittaa hoitoa, joka ei voi odottaa henkilön paluuta kotimaahan. Hoidon tarpeen arvioi hoitava lääkäri. 

Pohjoismaissa ei välttämättä tarvita eurooppalaista sairaanhoitokorttia, vaan hoidon saa esittämällä passin tai muun virallisen henkilöllisyystodistuksen. Hoidon saa passia näyttämällä myös Isossa-Britanniassa ja Pohjois-Irlannissa. Australian julkisessa terveydenhuollossa saa hoitoa, kun esittää Kela-kortin ja passin.

Koronavirustaudin hoito pitäisi saada paikallisen asiakasmaksun hinnalla näyttämällä edellä mainittuja hoito-oikeustodistuksia.  Lisäksi, jos matkailija sairastuu koronavirustautiin maassa, joka soveltaa Maailman terveysjärjestö WHO:n kansainvälisiä terveyssäännöksiä, pitäisi hänen saada taudin hoito maksutta. Katso WHO:n sopimusta soveltavat maat sopimuksen liitteestä.

Kenellä on oikeus hoitoon julkisessa terveydenhuollossa Suomessa?

Toisen maan myöntämällä eurooppalaisella sairaanhoitokortilla saa lääketieteellisesti välttämättömän hoidon myös Suomen julkisessa terveydenhuollossa. Suomi laskuttaa hoidon kustannukset sairastuneen kotimaalta jälkikäteen.

Pohjoismaalaiset eivät välttämättä tarvitse eurooppalaista sairaanhoitokorttia Suomessa, vaan hoidon saa myös esittämällä passin tai muun virallisen henkilöllisyystodistuksen. Isosta-Britanniasta ja Pohjois-Irlannista tulleet voivat esittää eurooppalaisen sairaanhoitokortin tai passin. Lisäksi Australiasta tulevat voivat osoittaa oikeutensa hoitoon passilla, johon on kirjattu rajoittamaton asumisoikeus Australiassa.

Jos henkilöllä on Suomessa kotikunta, hän saa kaiken tarvitsemansa hoidon Suomen julkisessa terveydenhuollossa. Sama koskee myös henkilöitä, joilla on Kelan myöntämä eläkkeensaajan eurooppalainen sairaanhoitokortti tai todistus oikeudesta hoitoetuuksiin Suomessa. Kansalaisuudella tai sillä, mistä maasta tulee, ei ole merkitystä.

Muilla on oikeus saada kiireellistä hoitoa julkisessa terveydenhuollossa, mutta heidän pitää vastata itse hoidosta aiheutuneista kustannuksista.

Koronavirustaudin hoidon kustannukset asiakkaalle voivat vaihdella

Henkilöt, joilla on kotikunta, hoito-oikeustodistus tai jotka ovat matkailijoina Suomessa, pitäisi saada koronavirukseen liittyvä hoito maksutta.

Sosiaali- ja terveysministeriö suosittaa, etteivät kunnat perisi maksua koronatesteistä tai koronavirustaudin hoidosta henkilöiltä, joilla ei ole Suomessa kotikuntaa tai joilla ei ole hoito-oikeustodistusta eivätkä he ole matkailijoina Suomessa. Kunnat päättävät itse tämän suosituksen noudattamisesta. Tarkista hoitoa antavasta kunnasta, periikö se koronan hoidosta ja testauksesta maksun.

Lisätietoa saat kansainvälisten asioiden keskuksesta ja verkosta

Jos sairastut EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä ja sinulla ei ole eurooppalaista sairaanhoitokorttia, ota yhteyttä Kelan kansainvälisten asioiden keskukseen. Jos maksat ulkomailla saadun sairaanhoidon kustannukset itse, voit hakea korvausta jälkikäteen Kelasta. Korvausta voi saada missä tahansa maassa annetusta hoidosta. Kela ei kuitenkaan korvaa mahdollisia asiakasmaksuja. 

Koronapandemian vuoksi hoidon saatavuudessa saattaa olla maakohtaisia eroja. 

Tietoa koronaepidemian vaikutuksista Kelan tukiin, hakemusten käsittelyyn ja palveluihin on koottu Ajankohtaista koronatilanteesta -sivulle. Sivua päivitetään tilanteen muuttuessa.

Tiedotetta päivitetty kauttaaltaan 14.9.

Lue lisää