Kelan verkkopalveluiden saavutettavuutta parannetaan edelleen

Verkkopalveluihin on tehty parannuksia, mutta kaikilta osin ne eivät vielä ole saavutettavia. Palveluiden saavutettavuudesta kerrotaan 23.9.2020 julkaistuissa selosteissa. Asiakkaat voivat antaa palautetta saavutettavuudesta ja auttaa siten verkkopalveluiden kehittämisessä.

Ennen 23.9.2018 julkaistujen verkkosivustojen pitää olla saavutettavia 23.9.2020, eli niitä pitää voida käyttää toimintakyvystä tai -rajoitteesta huolimatta. Jos verkkopalveluiden saavutettavuudessa on korjattavaa, Kelan pitää kertoa siitä saavutettavuusselosteissa.

Kelan verkkopalveluiden saavutettavuutta on viimeisen vuoden aikana kehitetty ja palveluihin on tehty useita parannuksia. Esimerkiksi kela.fi- ja kanta.fi-sivustot ovat suurelta osin saavutettavia. Henkilöasiakkaiden asiointipalvelu ja Omakanta ovat osittain saavutettavia.

Vaikka paljon on jo tehty, kaikkea ei ole saatu valmiiksi. Työtä on hidastanut tarvittavien muutosten suuri määrä, käytössä olevien tekniikoiden suuri määrä, eri aikakausien erilaiset tekniikat ja se, että henkilöstön laajaan kouluttamiseen on kulunut paljon aikaa. Tavoitteena on, että Kelan verkkopalvelut ovat kaikilta osin saavutettavia vuoden 2021 loppuun mennessä.

Kelan verkkopalveluiden saavutettavuutta on parannettu yhteistyössä Kehitysvammaliiton ja Annanpuran kanssa. Järjestöjen asiantuntijat ovat arvioineet verkkopalveluiden saavutettavuutta ja käytettävyyttä useaan otteeseen.

Kela.fin saavutettavuus paranee uudistuksen myötä

Kela.fi-sivusto on monilta osin teknisesti saavutettava, ja sitä voi käyttää apuvälineillä, kuten ruudunlukuohjelmalla. Teknisen saavutettavuuden lisäksi sisältöjä selkeytetään jatkuvasti. Suomenkieliset selkosivut julkaistiin syksyllä 2019 ja ruotsinkieliset selkosivut syksyllä 2020.

Kela.fin saavutettavuudessa on kuitenkin vielä parannettavaa. Keskeisintä on parantaa liitetiedostojen, muiden tiedostojen ja lomakkeiden saavutettavuutta. Osa puutteista saadaan korjattua sivuston uudistuksen yhteydessä alkuvuonna 2021. Uudistuksessa kehitetään myös navigaatiota niin, että se toimii paremmin mobiililaitteilla.

Kela.fistä ladattavien pdf-muotoisten hakemuslomakkeiden saavutettavuutta parannetaan vielä myöhemmin vuonna 2021. Etusijalla ovat niiden etuuksien lomakkeet, joita ei voi hakea verkossa.

Henkilöasiakkaiden asiointipalvelu on osittain saavutettava

Kelan asiointipalvelu henkilöasiakkaille on osittain saavutettava. Saavutettavissa osioissa on aiempaa selkeämpi sinivalkoinen ulkoasu, ja niitä voi käyttää apuvälineillä ja mobiililaitteilla.

Asiointipalvelu uudistetaan vaiheittain, joten käytössä on parin vuoden ajan rinnakkain uutta ja vanhaa tekniikkaa ja ulkoasua. Haastavaa uudistustyöstä tekee se, että asiointipalvelu koostuu irrallisista sovelluksista, joita on rakennettu eri tekniikoita hyödyntäen.

Asiointipalvelun saavutettavat osiot 26.9. alkaen:

 • Etusivu
 • Omat tiedot
 • Henkilötietojen muutos
 • Tilitietojen muutos
 • Omat etuudet listattuna
 • Aiemmin lähetetyt
 • Hakemukset ja ilmoitukset –aloitussivu
  • Vanhempainpäiväraha (vanha ulkoasu, saavutettava)
  • Asumisen tuet –koontisivu
  • Opintotuen muutosilmoitus
  • Sairauspäivärahaetuudet -osio (julkaistu 2/2020)
  • Matkakorvaus
  • Vammaisetuudet –koontisivu
  • Eläke-etuudet –koontisivu
  • Työkyvyttömyyseläke (uusi hakemus julkaistaan 26.9.)
  • Eurooppalainen sairaanhoitokortti
  • Perinnän maksusuunnitelma
 • Viestit

Ei-saavutettavia ovat suurin osa hakemuksista, Liitteet ja Muutoksenhaku.

Saavutettavuus osana toimintatapaa

Kela jatkaa työtään saavutettavuuden edistämiseksi. Saavutettavuuden parantaminen on keskeinen osa Kelan verkkopalveluiden kehittämistyötä, ja palveluiden käytettävyyttä ja saavutettavuutta testataan aina ennen käyttöönottoa. Saavutettavuus huomioidaan myös hankinnoissa. Lisäksi henkilöstön koulutusta jatketaan, jotta saavutettavuuden huomioimisesta tulee pysyvä toimintatapa.

Haluatko antaa saavutettavuuspalautetta?

Asiakkaat voivat antaa Kelalle palautetta saavutettavuudesta ja auttaa siten kehittämään Kelan verkkopalveluita. Palautetta voi antaa nimettömänä tai omalla nimellä. Jos palautetta antaa omalla nimellä, palautteisiin vastataan 14 päivän sisällä. Saavutettavuuspalautetta voi antaa verkkolomakkeella (24.9. alkaen).

Lue lisää