Näin Kela palvelee vuonna 2020

Vuosi 2020 tuo mukanaan seuraavia muutoksia Kelan palveluihin:

 • Verkkoasiointipalvelun uudistus alkaa.
 • Postiosoitteiden määrä vähenee.
 • Puhelinpalvelu venäjäksi, somaliksi ja arabiaksi lakkaa.
 • Puhelinnumeroiden määrä vähenee.

Verkkoasiointipalvelu uudistuu

Vuoden 2020 aikana Kelan verkkoasiointipalvelu uudistuu. Uudistuksen tavoitteena on helppokäyttöisempi ja teknisesti saavutettava asiointipalvelu, jota voi käyttää mobiililaitteilla. Eri osioita uudistetaan eri aikaan, minkä takia hakemusten ja sovellusten ulkonäkö voi vaihdella vuoden aikana. Kun uudistus saadaan valmiiksi, asiointipalvelussa on kauttaaltaan uusi raikas sinivalkoinen ilme. Uudistuksesta tiedotetaan lisää ensi vuoden puolella.

Postiosoitteiden määrä vähenee

Kela keskittää vuodenvaihteessa henkilöasiakkaiden hakemusten ja liitteiden skannauksen yhteen paikkaan. Jatkossa hakemuksen ja liitteet voi lähettää osoitteeseen Kela, PL 10, 00056 KELA.

Osoitteiden vähentäminen helpottaa henkilöasiakkaan tilannetta, sillä asiakkaan ei jatkossa tarvitse tietää, minkä alueellisen keskuksen osoitteeseen posti pitää lähettää.

Vanhoilla osoitteilla lähetetty posti ohjautuu automaattisesti oikeaan osoitteeseen noin vuoden ajan.

Puhelinpalvelu muilla kielillä

Kelan puhelinpalvelu venäjäksi, somaliksi ja arabiaksi päättyy toistaiseksi. Työn järjestelyissä on ollut haasteita, jotka täytyy ratkoa, ennen kuin palvelua voidaan jatkaa.

Asiakkaita palvellaan tulevaisuudessakin eri kielillä. Jos Kelan asiakaspalvelussa arvioidaan, että asiointi ei onnistu suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, Kela järjestää muun kielistä palvelua asiakkaalle. Kelaan on viime vuosina rekrytoitu kielitaitoisia palveluasiantuntijoita, jotka auttavat asiakkaita näissä tilanteissa.

Kelan asiakkailla on myös oikeus tulkkaukseen, jos asiointi Kelassa ei onnistu omalla äidinkielellä tai jos Kelan toimihenkilön kanssa ei löydy yhteistä kieltä. Tarvittaessa Kela järjestää asiakkaalle ulkopuolisen ammattitulkin.

Palvelunumerot muuttuvat

Kelan henkilöasiakkaiden palvelunumerot muuttuvat tammikuussa. Vaikka osa numeroista pysyy samana, osa poistuu käytöstä. Lisäksi joidenkin palvelunumeroiden nimi muuttuu.

Kelan palvelunumerot henkilöasiakkaille 21.1.2020 alkaen

 • Asuminen 020 692 210
 • Eläkkeet 020 692 202
 • Kuntoutus ja vammaistuet 020 692 205
 • Kansainväliset tilanteet 020 634 0200
 • Opiskelu ja asevelvollisuus 020 692 209
 • Perintä 020 634 4940
 • Sairastaminen ja kortit 020 692 204
 • Toimeentulotuki 020 692 207
 • Työttömyys 020 692 210
 • Turvakieltoasiakkaat 020 635 3500
 • Vanhemmuus 020 692 206

Uudet palvelunumerot julkaistaan kela.fissä 21.1.2020. Jos asiakas soittaa vahingossa vanhaan numeroon, hänet ohjataan uusiin numeroihin.

Puhelinpalveluun voi jatkossakin varata ajan, jolloin Kelan palveluasiantuntija perehtyy asiakkaan tilanteeseen etukäteen. Ajan voi varata osoitteessa www.kela.fi/ajanvaraus tai soittamalla Kelaan. Kun Kelan palveluasiantuntija soittaa asiakkaalle, puhelu ei maksa asiakkaalle mitään.

Muutoksia palvelupisteiden aukioloaikoihin 1.2. alkaen

Helmikuun alussa joidenkin palvelupisteiden aukioloajat muuttuvat. Muutoksista tiedotetaan alkuvuonna.

Lue lisää