EU:n ulkopuolelta tulevalla kausityöntekijällä voi olla oikeus tartuntatautipäivärahaan

Kela voi myöntää tartuntatautipäivärahaa myös EU:n ulkopuolelta tulleelle kausityöntekijälle, jos työntekijä on Suomessa sairausvakuutettu. 

Muiden kuin EU- tai Eta-maiden tai Sveitsin kansalaisten täytyy olla Suomessa sairausvakuutettuja, jotta he voivat saada tartuntatautipäivärahaa. EU:n ulkopuolelta tullut kausityöntekijä voi tulla Suomessa sairausvakuutetuksi, jos hänen palkkansa on vähintään 726,27 e/kk (vuonna 2021). Työntekijä voi tulla sairausvakuutetuksi siitä lähtien, kun hän aloittaa työssä, jonka palkka ylittää tämän rajan.  

EU- tai Eta-maan tai Sveitsin kansalainen, joka on palkkatyössä Suomessa, voi olla oikeutettu tartuntatautipäivärahaan myös tätä vähäisemmän työskentelyn perusteella.

Kun työntekijä hakee tartuntatautipäivärahaa, Kela selvittää, onko hakija Suomessa sairausvakuutettu. Työntekijän täytyy tehdä tätä varten Kelaan ilmoitus muutosta Suomeen joko OmaKelassa tai lomakkeella Y77. Jotta Kela voi tavoittaa hakijan, on tärkeää, että työntekijän yhteystiedot on kirjattu lomakkeelle huolellisesti.

Näin haet tartuntatautipäivärahaa

Tartuntatautipäivärahaa voi hakea OmaKelassa tai hakemuslomakkeella Sairauspäivärahat (SV 8).  Hakemuksen kohdassa 11 kysytään erityisesti tartuntatautipäivärahaan liittyviä tietoja.

Hakemuksen liitteiksi tarvitaan

  • kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntatautilääkärin antama päätös työstä poissaolosta, karanteenista tai eristyksestä tai kopio siitä
  • työnantajan ilmoitus ansionmenetyksestä
  • ilmoitus muutosta Suomeen
  • verokortti.

Liitteet voi toimittaa Kelaan paperilla tai verkossa. Jos liite ei ole sähköisessä muodossa, sen voi skannata tai siitä voi ottaa kuvan. Työnantaja voi ilmoittaa ansionmenetyksestä työnantajan asiointipalvelussa tai Kelan lomakkeella Y17. Työntekijä voi tehdä ilmoituksen muutosta Suomeen OmaKelassa tai lomakkeella Y77. Kausityöntekijän verokortista on tarkempaa tietoa Verohallinnon sivuilla.

Päiväraha voidaan maksaa myös työnantajalle

Tartuntatautipäiväraha maksetaan työntekijän ilmoittamalle tilille, jos tili sijaitsee EU-maassa. Muussa tapauksessa päiväraha maksetaan prepaid-kortille.

Päiväraha voidaan maksaa työnantajalle siltä osin, kun työnantaja maksaa työntekijälle palkkaa poissaolon ajalta. Tartuntatautipäivärahan maksaminen työnantajalle edellyttää kuitenkin, että työntekijä on Suomessa sairausvakuutettu.

Huolellisuus hakemuksen laatimisessa kannattaa

Etuuskäsittely voi kesällä ruuhkautua kausityöntekijöiden hakemuksista. Kun hakemus ja siihen tarvittavat liitteet on täytetty huolellisesti, tarve lisäselvityksiin vähenee ja hakemusten käsittely sujuu jouhevasti.

On hyvin tärkeää, että esimerkiksi yhteystiedot ja maksuosoite on ilmoitettu selkeästi. Työntekijä voi antaa myös valtakirjan etuusasian hoitamiseksi esimerkiksi työnantajalleen.

Lue lisää